Tillbaka

Rainer Knapas

Rainer Knapas
19.02.1946 Pyttis

Filosofie kandidat (konsthistoria) 1970, licentiat 1981, Helsingfors universitet

Forskningsassistent-forskare 1965–1977, Arkeologiska kommissionen, Museiverket
Assistent 1977–1990, Historiska institutionen, Helsingfors universitet
Fri forskare, därefter vid Helsingfors universitet, vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1998-2007
Projektchef (Nationalbibliotekets historieprojekt) 2008–2012, Nationalbiblioteket/Helsingfors universitet

Kolumnist 1999–, tidskriften Ny Tid

Forskningsteman
Arkitektur- och kulturhistoria, universitets- och bibliotekshistoria, trädgårdskonstens historia, vetenskapliga editioner (J.V.Snellman, Z. Topelius m.fl.)

Priser och hedersbetygelser
Statens pris för informationsspridning 1997 och 2001
Svenska litteratursällskapets pris ur Fonden till Gustaf III:s minne 2004
Festskrift till 60-årsdagen 19.2.2006: I trädgården, i biblioteket, i världen (red. Nina Edgren-Henrichson m.fl.)
Svenska Akademiens Finlandspris 2007
Filosofie doktor h.c., Helsingfors universitet 2010
Tollanderska priset 2013

Bild: Schildts & Söderströms / Janne Rentola
Text: Rainer Knapas (Tomas Sjöblom, red.)

Rainer Knapas publikationer

Axplock ur Rainer Knapas publikationer:

 • Pyhtään kirkko  = Pyttis kyrka, 1969.
 • Ruotsinsalmi – Kyminlinna. Fästningsbyggnadskonst och militärsamhälle 1791–1810, 1970.
 • Lappeenrannan linnoitus. Rakennushistoria ja säilyneet rakennukset. Alustava selvitys, 1976.
 • Industrialisering och urbanisering i sydöstra Finland, redaktör, 1977.
 • Jordbrukets mekanisering i Vasatrakten 1870–1890. En innovationsstudie med exempel från Petalax kommun, 1977.
 • Suomen kansallisoopperan talo = Finlands nationalopera operahuset = The Finnish National Opera house, medförfattare, 1979.
 • Militärarkitekturen i Gamla Finland 1743–1808, 1981.
 • Ur armod och ur ödemark, redaktör, 1982.
 • Ars universitaria, 1640–1990. Arkitekturritningar och möbler ur Helsingfors universitets samlingar, medförfattare, 1990.
 • Universitas Helsingensis 350. Past and present 1640–1990, redaktör, 1990.
 • Självständighetens metaforer – Finland 1917–1918, 1992.
 • Historiallisia kuvia. Suomi vanhassa grafiikassa, medförfattare, 1993.
 • Boken om vårt land 1996. Festskrift till professor Matti Klinge, redaktör, 1996.
 • Resan till Italien. Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783–1784, redaktör, 1997.
 • Matti Klinge et al., Helsingin Yliopisto 1640-1990, I-III, medförfattare och redaktör, även på svenska: Helsingfors Universitet 1640-1990, I-III, 1998-1991.
 • Finlands svenska litteraturhistoria I-II, 1999-2000, medförfattare och redaktör för del I, bildredaktör för del I-II.
 • Suomen kulttuurihistoria 2. Tunne ja tieto. Utg. tills. med Nils Erik Forsgård 2002.
 • Vandraren. Reseberättelser från Karelen 1828–1842. Elias Lönnrot, utgivna av Rainer Knapas, 2002.
 • Monrepos. Ludwig Heinrich Nicolay och hans värld i 1700-talets ryska Finland, 2003.
 • Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från åren 1875-1905, utg. tills. med Maria Vainio, 2004.
 • Idyll och hjältemod. J. L. Runeberg i bokkonsten, 2004.
 • Monrepos. Ranskalaisen kulttuurin pohjoinen keidas, 2008, även på franska: Monrepos. Un Arcadie des Lumières, 2008.
 • Zacharias Topelius, Finland framställdt i teckningar, utg. tills. med Jens Grandell, 2011.
 • Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640-2010, 2012, även på finska: Tiedon valtakunnassa. Helsingin yliopiston kirjasto – Kansalliskirjasto 1640-2010.

Utöver dessa bland annat:

 • Artiklar och recensioner i Historisk Tidskrift för Finland
 • Kolumner i tidskriften Ny Tid
Tillbaka