Tillbaka

Rainer Knapas

Rainer Knapas
19.02.1946 Pyttis

Filosofie kandidat (konsthistoria) 1970, licentiat 1981, Helsingfors universitet

Forskningsassistent-forskare 1965–1977, Arkeologiska kommissionen, Museiverket
Assistent 1977–1990, Historiska institutionen, Helsingfors universitet
Fri forskare, därefter vid Helsingfors universitet, vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1998-2007
Projektchef (Nationalbibliotekets historieprojekt) 2008–2012, Nationalbiblioteket/Helsingfors universitet

Kolumnist 1999–, tidskriften Ny Tid

Forskningsteman
Arkitektur- och kulturhistoria, universitets- och bibliotekshistoria, trädgårdskonstens historia, vetenskapliga editioner (J.V.Snellman, Z. Topelius m.fl.)

Priser och hedersbetygelser
Statens pris för informationsspridning 1997 och 2001
Svenska litteratursällskapets pris ur Fonden till Gustaf III:s minne 2004
Festskrift till 60-årsdagen 19.2.2006: I trädgården, i biblioteket, i världen (red. Nina Edgren-Henrichson m.fl.)
Svenska Akademiens Finlandspris 2007
Filosofie doktor h.c., Helsingfors universitet 2010
Tollanderska priset 2013

Bild: Schildts & Söderströms / Janne Rentola
Text: Rainer Knapas (Tomas Sjöblom, red.)

Ny historik över Nationalbiblioteket

 

På denna video från utgivningen av Rainer Knapas historik Kunskapens rike. Helsingfors universitets bibliotek. Nationalbiblioteket 1640–2010 (2012) intervjuar Riitta Taarasti författaren. Knapas berättar om Nationalbibliotekets betydelse för den finska vetenskapen och tjänstemannautbildningen.

”Boken heter Kunskapens rike, och presenterar ett slags geografi och historia över ett rike av kunskap, som det största – och länge det enda – i Finland”, berättar Knapas bland annat om tanken bakom historiken och dess innehåll.

Tillbaka