Tillbaka

Rainer Knapas

Rainer Knapas
19.02.1946 Pyttis

Filosofie kandidat (konsthistoria) 1970, licentiat 1981, Helsingfors universitet

Forskningsassistent-forskare 1965–1977, Arkeologiska kommissionen, Museiverket
Assistent 1977–1990, Historiska institutionen, Helsingfors universitet
Fri forskare, därefter vid Helsingfors universitet, vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1998-2007
Projektchef (Nationalbibliotekets historieprojekt) 2008–2012, Nationalbiblioteket/Helsingfors universitet

Kolumnist 1999–, tidskriften Ny Tid

Forskningsteman
Arkitektur- och kulturhistoria, universitets- och bibliotekshistoria, trädgårdskonstens historia, vetenskapliga editioner (J.V.Snellman, Z. Topelius m.fl.)

Priser och hedersbetygelser
Statens pris för informationsspridning 1997 och 2001
Svenska litteratursällskapets pris ur Fonden till Gustaf III:s minne 2004
Festskrift till 60-årsdagen 19.2.2006: I trädgården, i biblioteket, i världen (red. Nina Edgren-Henrichson m.fl.)
Svenska Akademiens Finlandspris 2007
Filosofie doktor h.c., Helsingfors universitet 2010
Tollanderska priset 2013

Bild: Schildts & Söderströms / Janne Rentola
Text: Rainer Knapas (Tomas Sjöblom, red.)

Mina bästa minnen från Helsingfors universitet

Små, men samtidigt stora ögonblick att minnas från min tid vid universitetet: assistenterna som överstepräster för fakultetstentamina och skrivproven pro gradu i Stora föreläsningssalen. Detta skedde några gånger per läsår, enligt särskilda turlistor.

Från den högt upphöjda katedern hade man en utsikt över fakulteten i sin helhet. Studerande från alla olika ämnen som frenetiskt vässade sina pennor och formulerade svar på professorernas små frågelappar. Ritualen var densamma år efter år. Buntarna med bruna tentamenskuvert, som i alfabetisk ordning delades ut. Tillnamn A-L i en kö till vänster, M-Ö till höger.

Sedan uttalades de magiska orden: Kuoret saa avata! Ett förfärligt rivande och prasslande i kuverten följde, sedan djup tystnad, och djupa andetag. På svarta tavlan skulle man skriva med krita: Tentti päättyy klo 13.16. Poistua saa klo 9.46.

Här, på podiet förstod jag universitetets uppgift och värde. I salen förenades studier, vetenskap och examina helt konkret. Här fanns universitetets gemenskap, kontinuitet och kollegialitet från A till Ö på en och samma plats, i den svala arkitekturen och bland fanérbänkarna. På fönsterbrädena låg högar med portföljer, där de in i det sista lästa tentböckerna nu fick ligga, med all den visdom som på ett underbart sätt förflyttat sig till studenternas huvuden och därifrån tillbaka till konceptpapperen.

Samma magiska ord som Rainer Knapas kommer ihåg att uttalades vid fakultetstentamina uttalas än idag, flera gånger per termin i Porthanias sal 1: ”Kuoret saa avata!”. Bild: Helsingfors universitet.​
Samma magiska ord som Rainer Knapas kommer ihåg att uttalades vid fakultetstentamina uttalas än idag, flera gånger per termin i Porthanias sal 1: ”Kuoret saa avata!”. Bild: Helsingfors universitet.​

 

Tillbaka