Tillbaka

Rainer Knapas

Rainer Knapas
19.02.1946 Pyttis

Filosofie kandidat (konsthistoria) 1970, licentiat 1981, Helsingfors universitet

Forskningsassistent-forskare 1965–1977, Arkeologiska kommissionen, Museiverket
Assistent 1977–1990, Historiska institutionen, Helsingfors universitet
Fri forskare, därefter vid Helsingfors universitet, vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1998-2007
Projektchef (Nationalbibliotekets historieprojekt) 2008–2012, Nationalbiblioteket/Helsingfors universitet

Kolumnist 1999–, tidskriften Ny Tid

Forskningsteman
Arkitektur- och kulturhistoria, universitets- och bibliotekshistoria, trädgårdskonstens historia, vetenskapliga editioner (J.V.Snellman, Z. Topelius m.fl.)

Priser och hedersbetygelser
Statens pris för informationsspridning 1997 och 2001
Svenska litteratursällskapets pris ur Fonden till Gustaf III:s minne 2004
Festskrift till 60-årsdagen 19.2.2006: I trädgården, i biblioteket, i världen (red. Nina Edgren-Henrichson m.fl.)
Svenska Akademiens Finlandspris 2007
Filosofie doktor h.c., Helsingfors universitet 2010
Tollanderska priset 2013

Bild: Schildts & Söderströms / Janne Rentola
Text: Rainer Knapas (Tomas Sjöblom, red.)

Mer om Rainer Knapas på internet

 

 

På denna video från 1964 beger sig Lars-Peter Ringbom till Östra Nyland och Kotka för att söka upp finlandssvenska miljöer och människor i de språkliga randområdena. En ung Rainer Knapas berättar om Kotka svenska skolas elevhem och samarbetet med de finska eleverna. Knapas (längst till vänster) med kamrater framträder på videon fr.o.m. 32:15.

Intervju om Nationalbibliotekets historia, Hufvudstadsbladet 4.7.2012.

Rainer Knapas i förlaget Schildts & Söderströms författarpresentation.

Rainer Knapas intervjuades efter att ha tilldelats Tollanderska priset år 2013, Hufvudstadsbladet 5.2.2013.

Pekka Tarkkas recension av Rainer Knapas historik Kunskapens rike. Helsingfors universitets bibliotek. Nationalbiblioteket 1640–2010, Helsingin Sanomat 23.9.2012.

Rainer Knapas artiklar i tidskriften Ny Tid.

Tillbaka