Tillbaka

Mikael Reuter

Mikael Reuter
17.5.1943, Helsingfors

Filosofie kandidat 1969 (nordiska språk), licentiat 1982, Helsingfors universitet

Forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken (byrån för svenska språket) 1976–1987, specialforskare med särskilt ansvar för myndigheternas svenska 1987–1992, byråchef/föreståndare för svenska avdelningen 1992–2008
Assistent i nordisk filologi vid Helsingfors universitet 1970–1976
Ombudsman för Finlands svenska skolungdomsförbund 1963­–1964

Forskningsteman
Under tiden vid universitetet främst finlandssvensk fonetik, med tonvikt på svenskan i Helsingfors. Senare mer allmänt svenskan i Finland i relation till svenskan i Sverige.

Publikationer, pris och utmärkelser

Bild: Peter Slotte
Text: Mikael Reuter (Tomas Sjöblom, red.)

Från skolungdomsförbund till bildningsorganisationer

I början av studietiden var Mikael Reuter aktiv inom Finlands svenska skolungdomsförbund, först som medlem av styrelsen och sedan 1963–1964 som anställd ombudsman. Via FSS fick han också sina första nordiska kontakter.

Senare under studielivet var det i första hand inom Åbo nation som Reuter var aktiv, först i styrelsen och sedermera som kurator. Han var också med och startade en svenskspråkig studentförening för humanister, Logos, men den blev inte långvarig. Under 1966 var han medlem av studentkårens delegation och 1967 av dess styrelse och ordförande för utrikesutskottet. Det var spännande tider med omfattande internationell verksamhet. Pragvåren 1968 väntade bakom knuten, liksom de internationella händelser som samma år i Finland gav inspiration till ockupationen av Studenthuset.

– Utan min verksamhet i skolungdomsförbundet och framför allt studentkåren skulle mitt liv ha varit betydligt fattigare. Den erfarenhet jag har fått och alla de kontakter jag skapade då, både hemma i Finland, i Norden och internationellt, har haft en avgörande betydelse för mig.

Arbetet inom Forskningscentralen för de inhemska språken ledde till omfattande engagemang i språkliga nätverk och expertorgan. I Finland kan nämnas Statsrådets och Rundradions svenska språknämnder, Mediespråksgruppen, Svenska litteratursällskapets språkvetenskapliga nämnd, Statens språkexamensnämnd, och Språklagskommittén. Samarbetet med språkvården i Sverige och det övriga Norden har varit en viktig del av verksamheten, och Reuter har varit med i nästan alla nordiska språkliga samarbetsorgan som existerat under hans aktiva tid. Han har också deltagit i det europeiska samarbetet för både nationella språk och minoritetsspråk.

I närmare tjugo års tid var Reuter medlem av styrelsen för Svenska folkskolans vänner. Han var också med om att starta Hugo Bergroth-sällskapet 1992 och under många år medlem av sällskapets styrelse. Sällskapet arbetar för att värna om det svenska språket i Finland genom aktiv språkvårdande verksamhet såsom olika kurser och seminarier.

På mediespråkseminarium i Vasa år 2009 tillsammans med andra mediespråkvårdare och språkligt aktiva journalister. Bild: Mikael Reuters privata arkiv.

 

Tillbaka