Tillbaka

Mikael Reuter

Mikael Reuter
17.5.1943, Helsingfors

Filosofie kandidat 1969 (nordiska språk), licentiat 1982, Helsingfors universitet

Forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken (byrån för svenska språket) 1976–1987, specialforskare med särskilt ansvar för myndigheternas svenska 1987–1992, byråchef/föreståndare för svenska avdelningen 1992–2008
Assistent i nordisk filologi vid Helsingfors universitet 1970–1976
Ombudsman för Finlands svenska skolungdomsförbund 1963­–1964

Forskningsteman
Under tiden vid universitetet främst finlandssvensk fonetik, med tonvikt på svenskan i Helsingfors. Senare mer allmänt svenskan i Finland i relation till svenskan i Sverige.

Publikationer, pris och utmärkelser

Bild: Peter Slotte
Text: Mikael Reuter (Tomas Sjöblom, red.)

Från Helsingforssvensk fonetik till finlandismer och språkriktighet

Mikael Reuters främsta forskningsområde under tiden vid Helsingfors universitet och de närmaste åren efter det var svensk fonetik, med inriktning särskilt på Helsingforssvenskt uttal. Framför allt undersökte han vokalkvaliteten och kvantitetsförhållandena, dvs. språkljudens och stavelsernas längd. Forskningen resulterade bland annat i den opublicerade licentiatavhandlingen Kvantitet i Helsingforssvenskan 1982. Som assistent vid universitetet och gästande föreläsare i andra sammanhang undervisade han också främst i svensk fonetik och fonologi.

Sedan Reuter 1976 anställts vid Forskningscentralen för de inhemska språken har han inte sysslat med egentlig akademisk forskning, bortsett från det avslutande arbetet med licentiatavhandlingen. Däremot har han ägnat sig åt tillämpad forskning med inriktning på finlandssvenskans särdrag i förhållande till rikssvenskan.

Mikael Reuter har i Hufvudstadsbladet under åren skrivit flera hundra språkspalter. På bilden ses logon för ”Reuters ruta”.

I sin verksamhet vid svenska avdelningen inom Forskningscentralen (numera Institutet) för de inhemska språken har Reuter som ledande språkvårdare på olika sätt arbetat för att vårda och stärka svenskan i Finland, så att den också i fortsättningen kan användas i alla samhällsfunktioner. Språkvård handlar om mycket mer än bara språkriktighet och t.ex. undvikande av onödiga finlandismer, även om de frågorna är av stor betydelse särskilt för en språklig minoritetsvarietet som finlandssvenskan.

Viktiga sidor av verksamheten har även varit samarbete med olika målgrupper som journalister och översättare, utgivning av ordböcker, handböcker och tidskriften Språkbruk, skrivande av språkspalter, medverkan i olika kurser och seminarier och deltagande i nordiskt språksamarbete.

Mikael Reuter tog initiativ till Stora finsk-svenska ordboken kring 1990. På bilden överräcks den nyutkomna ordboken till Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf av Sverige den 17 november 1997. På bilden från vänster Hans Majestät, Mikael Reuter, huvudredaktör Birgitta Romppanen, WSOY:s direktör Jorma Kaimio och Forskningscentralens direktör Pauli Saukkonen. Foto: Institutet för de inhemska språkens webbplats.

 

Tillbaka