Tillbaka

Malin Gustavsson

Malin Johanna Christina Gustavsson
31.5.1978 Hammarland, Åland

Filosofie magister 2006, kvinnoforskning, Helsingfors universitet
Politices kandidat 2008, statsvetenskap, Åbo Akademi

Verkställande direktör, grundare och ägare 2008–, Ekvalita Ab
Kursansvarig 2007–2014, Åbo Akademi och Helsingfors universitet
Jämställdhetsansvarig 2010–2011, Folkhälsan
Utvecklare av jämställdhetsarbete vid skolor 2009–2010, Folkhälsan
Projektchef 2007–2009, Folkhälsan
Konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i egen firma) 2006–2008

Kompetensområden och priser
Att utveckla metoder som främjar jämställdhet och mångfald
Att konkretisera jämställdhetsarbete som en del av vardagligt arbete
Att utveckla organisationers ledning, strategier och processer
Svenska Kulturfondens pris på 10 000 € för arbete med barn och unga.

Bild:Johan Karrento
Text: Malin Gustavsson och Kaija Hartikainen (toim.)

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Jämställdhet och ledarskap

I sin roll som expert i jämställdhets- och mångfaldsfrågor samarbetar Malin Gustavsson med olika organisationer. Utgångspunkten för hennes arbete är att människorna i organisationerna ska respekteras som individer. Syftet är alltså att skapa en miljö där de anställda får vara sig själva och arbeta på det sätt som passar dem bäst. Då de anställda får en chans att delta fullt ut, vågar de i allt högre grad komma med sina egna idéer och det är lättare att uppmuntra dem att vara innovativa.

Arbetet för jämställdhet mellan och likabehandling av kvinnor och män har som mål att skapa ett öppet och mer inspirerande arbetsklimat som uppmuntrar till deltagande. För detta behövs en chef som tar likvärdighet i lönesättningen och rekryteringsprocessen på allvar, som ingriper vid trakasserier och som beaktar en jämställdhetsaspekt även i sitt eget arbete.

– När allt kommer omkring är det fråga om att våga bemöta människors känslor och att vara beredd på att ta reda på fakta. Dessutom går arbetet ut på att skapa en bild av hur verksamheten i verkligheten ser ut. Analysen ska också leda till konkreta åtgärder.

Då dessa åtgärder genomförs, ger det ledningen en chans att ta sitt ansvar och slutföra den påbörjade processen. Enligt Gustavsson är första steget att göra människor mer medvetna om normer, särskilt när det gäller normer om kön, men också om allmänna normer som råder i organisationen.

– Det kräver mod att inse och medge att bristande normer kan förhindra organisationens utveckling eller de anställdas motivation och inspiration. Kort sagt har chefen i uppgift att skapa förutsättningar för jämställdhetsarbete och därefter att sätta igång arbetet i organisationen.

I Sverige har det gjorts mycket arbete för att utveckla ledarskap just med tanke på jämställdhet mellan och likabehandling av kvinnor och män. Tack vare sitt modersmål och ett omfattande svenskt nätverk har Malin Gustavsson en god uppfattning om vad som tidigare har gjorts och vad som är på gång i Sverige. Gustavsson ser det som en stor fördel att hon kan dra nytta av de konkreta svenska exemplen som vittnar om ett mer jämställt ledarskap.

– Ledarskaps- och organisationskulturerna är dock olika i Sverige och Finland, så det är viktigt att kunna tillämpa den existerande informationen med utgångspunkt i organisationen i fråga. Samtidigt lär sig både de enskilda kunderna och jag mycket om respektive organisationers verksamhetskulturer.

Foto: Christina Ahlzén.

 

Tillbaka