Tillbaka

Malin Gustavsson

Malin Johanna Christina Gustavsson
31.5.1978 Hammarland, Åland

Filosofie magister 2006, kvinnoforskning, Helsingfors universitet
Politices kandidat 2008, statsvetenskap, Åbo Akademi

Verkställande direktör, grundare och ägare 2008–, Ekvalita Ab
Kursansvarig 2007–2014, Åbo Akademi och Helsingfors universitet
Jämställdhetsansvarig 2010–2011, Folkhälsan
Utvecklare av jämställdhetsarbete vid skolor 2009–2010, Folkhälsan
Projektchef 2007–2009, Folkhälsan
Konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i egen firma) 2006–2008

Kompetensområden och priser
Att utveckla metoder som främjar jämställdhet och mångfald
Att konkretisera jämställdhetsarbete som en del av vardagligt arbete
Att utveckla organisationers ledning, strategier och processer
Svenska Kulturfondens pris på 10 000 € för arbete med barn och unga.

Bild:Johan Karrento
Text: Malin Gustavsson och Kaija Hartikainen (toim.)

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Information may be free, but an education is priceless

Information produceras nuförtiden på flera olika sätt, ofta gratis och i löpande takt. I sitt arbete tillämpar Malin Gustavsson mycket sådan information som antingen hon själv eller någon annan har producerat och som därmed redan existerar i olika former och är gratis tillgänglig.

– Trots att vi nuförtiden har tillgång till material av många olika slag, till och med sådant material som är gratis, är det självklart att utbildning behövs. Det finns ett behov av till exempel föreläsningar som genererar idéer och inspiration, av skräddarsydda lösningar och av verkstäder som förenar teori och praktik.

I sitt arbete stöder Malin Gustavsson olika organisationer, grupper och ansvariga personer i att sätta igång och genomföra olika förändringsprocesser. Hon ser sin egen expertis som en bro mellan akademisk kunskap och de kunskaper hennes kunder har ute på fältet.

Gustavsson är intresserad av att integrera teori och praktik. För detta ändamål har hon utvecklat olika metoder och praktiska övningar där vardagliga situationer analyseras teoretiskt eller motsatt där teorin kan förklara dessa. Gustavsson arbetar gärna med berättelsen som medium, eftersom också svåra och kaotiska frågor på så sätt kan hängas upp på något, få en struktur och bli lättare att undersöka.

Under sin karriär har Gustavsson också märkt att då praktiken utmanar den teori som används är det viktigt att teorin kan tillämpas, utvecklas och kompletteras tillsammans med deltagarna. Då skapar man kunskap tillsammans och fördjupar alla deltagares förståelse.

Ett av Gustavssons arbetssätt är learning by doing. Denna metod är samstämmig med hennes idé om att tillsammans i arbetslaget eller ledningsgruppen dra lärdomar och få insikter. På så sätt går det att gemensamt verka för en förändring i organisationen. Då går det också bättre att anpassa och omforma informationen så att den motsvarar de behov gruppen har i inlärningssituationen.

Det är en spännande utmaning att på heltid sälja ens egen expertis och ens eget kunnande till olika kunder. Det krävs mycket lyssnande för att kunna svara mot de behov kunderna har. Dessutom förutsätter arbetet att man lever som man lär. Det gäller att öppet bemöta andra människor och ta dem i beaktande, men också hela tiden vara självkritiskt medveten om ens egna privilegier. Likaså handlar det om att skapa ett utrymme där något nytt kan växa fram.

Foto: Petra Nystén.

 

Tillbaka