Tillbaka

Malin Gustavsson

Malin Johanna Christina Gustavsson
31.5.1978 Hammarland, Åland

Filosofie magister 2006, kvinnoforskning, Helsingfors universitet
Politices kandidat 2008, statsvetenskap, Åbo Akademi

Verkställande direktör, grundare och ägare 2008–, Ekvalita Ab
Kursansvarig 2007–2014, Åbo Akademi och Helsingfors universitet
Jämställdhetsansvarig 2010–2011, Folkhälsan
Utvecklare av jämställdhetsarbete vid skolor 2009–2010, Folkhälsan
Projektchef 2007–2009, Folkhälsan
Konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i egen firma) 2006–2008

Kompetensområden och priser
Att utveckla metoder som främjar jämställdhet och mångfald
Att konkretisera jämställdhetsarbete som en del av vardagligt arbete
Att utveckla organisationers ledning, strategier och processer
Svenska Kulturfondens pris på 10 000 € för arbete med barn och unga.

Bild:Johan Karrento
Text: Malin Gustavsson och Kaija Hartikainen (toim.)

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Finland tar ett stort steg framåt år 2015

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män förnyades i början av året. Numera uppmärksammar lagen på ett allt bättre sätt bland annat transsexuella personers rättigheter, eftersom den ingriper i diskriminering på grund av könsidentitet och uttryck för kön. Detta gör skyddet mot diskriminering av personer som har det sämre ställt betydligt effektivare. I början av året förnyades också diskrimineringslagen, som tryggar ett skydd mot diskriminering av andra än könsrelaterade orsaker. Den nya lagstiftningen ger arbetsgemenskaper en möjlighet att utveckla sin planering av jämställdhetsarbete i en allt konkretare riktning. Det är fråga om en historisk förändring och den öppnar dörrar till en bättre och tryggare värld.

Malin Gustavsson har varit en banbrytare i Finland och utvecklat ett normkritiskt arbetssätt där man kan föra upp jämställdhet mellan könen på en helt ny nivå.

– Genom att fokusera på normer är det möjligt att behandla både makt och privilegier på ett nytt sätt och se hur de olika grunderna för diskriminering påverkar varandra. Därmed kan man komma närmare en heltäckande syn om utgångspunkterna för diskriminering och finna lösningar på de utmaningar som ojämställdhet för med sig.

Gustavsson vill fortsätta att utveckla sina innovativa metoder för att verkligen kunna komma närmare utmaningarna tillsammans med sina kunder.

– Att identifiera och förstå problem är utgångspunkten till att kunna utveckla organisationerna och övervinna utmaningarna. I framtiden behövs alltmer mod samt tilltro till att ett rättvist handlingssätt främjar organisationers verksamhet.

Foto: Kerstin Kraus.

 

Tillbaka