Tillbaka

Malin Gustavsson

Malin Johanna Christina Gustavsson
31.5.1978 Hammarland, Åland

Filosofie magister 2006, kvinnoforskning, Helsingfors universitet
Politices kandidat 2008, statsvetenskap, Åbo Akademi

Verkställande direktör, grundare och ägare 2008–, Ekvalita Ab
Kursansvarig 2007–2014, Åbo Akademi och Helsingfors universitet
Jämställdhetsansvarig 2010–2011, Folkhälsan
Utvecklare av jämställdhetsarbete vid skolor 2009–2010, Folkhälsan
Projektchef 2007–2009, Folkhälsan
Konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i egen firma) 2006–2008

Kompetensområden och priser
Att utveckla metoder som främjar jämställdhet och mångfald
Att konkretisera jämställdhetsarbete som en del av vardagligt arbete
Att utveckla organisationers ledning, strategier och processer
Svenska Kulturfondens pris på 10 000 € för arbete med barn och unga.

Bild:Johan Karrento
Text: Malin Gustavsson och Kaija Hartikainen (toim.)

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

De viktigaste projekten och publikationerna

Malin Gustavssons expertis har spelat en viktig roll i flera olika projekt.

Webbplatsen Urat är en aktiv databank för utveckling av mer jämställda karriärmöjligheter. Den har sin grund i projektet Naisurat som genomfördes under åren 2013–2015. Projektets syfte var att öka jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatser, utveckla karriärvägar, förbättra möjligheterna att förena arbete och familj samt att forska i könsstereotypier som förekommer på arbetsplatser.

I projektet utfördes forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med åtta olika organisationer. Malin Gustavsson ansvarade huvudsakligen för det utvecklingsarbete som görs i organisationerna och för planeringen av forskarseminarier. Utvecklingsarbetet innebar bland annat gemensamma seminarier, verkstäder, individuell handledning inom organisationerna och uppmuntrande stöd i förändringsprocesserna. Enligt Gustavsson var det intressant att vara med i tre olika aktörers stora gemensamma projekt som ingick i den finska regeringens Likalönsprogram. Efter att projektet tog slut har arbetet fortsatt i en mindre grupp. I den har syftet varit att utveckla organisationerna, särskilt utifrån organisationernas egna förutsättningar.

Urat finns även på Facebook. Där samlas aktuella nyheter och artiklar som handlar om att utveckla mer jämställda karriärmöjligheter.

Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) och Social- och hälsovårdsministeriet beställde och finansierade 2011 ett undervisningsmaterial om jämställdhetsuppfostran. Detta material finns tillgängligt på webben. Malin Gustavsson ville även producera ytterligare material till stöd för undervisningsmaterialet. På webbsidan finns till exempel videointervjuer, där olika aktörer inom jämställdhetsarbete och på läroanstalter berättar om sina egna erfarenheter. På webbsidan finns också en konkret arbetsplan som ska stödja jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetslagen förnyades i början av 2015, och plikten att planera jämställdhetsarbete omfattar i fortsättningen även grundskolan. Malin Gustavsson har uppdaterat undervisningsmaterialet så att det motsvarar den nya lagstiftningen, och hon har lagt till nya aktuella länkar till stöd för jämställdhetsarbete även i grundutbildningen.

Foto: Malin Gustavsson.

Publikationer på svenska:

Tillbaka