Tillbaka

Laura Kolbe

Laura Kristina Kolbe
9.9.1957, Bogota, Columbia

Filosofie magister 1982 (allmän historia) och filosofie doktor 1989 (Finlands och Nordens historia), Helsingfors universitet, docent i historia 1994

Professor i Europas historia, Helsingfors universitet 2005- .

Åren 1983–1988 forskare för Stiftelsen Brändö hembygdsfond, 1989–1995 historieforskare för Helsingfors universitets studentkår och 1996–2002 och 2005 historieforskare för Helsingfors stad.

Bisysslor bl.a. som intendent vid Mannerheim-museet 1982–1991, projektsekreterare för SITRA 1987–1989 och medarbetare åt Republikens presidents maka Eeva Ahtisaari 1996–2000. Huvudredaktör för bokserien Suomen kulttuurihistoria I-V 1998–2004 och chefredaktör för tidskriften Tiedepolitiikka 2003–2006.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Laura Kolbe och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Mina bästa minnen från Helsingfors universitet

Som den ständiga lärare jag är tycker jag att det bästa med universitetet är de stiliga, vackra studentevenemangen där ivriga ungdomar deltar. Man ser ingen brist på entusiasm när “fosterlandets hopp” arbetar tillsammans och lär sig av varandra. För mig har studentorganisationerna varit viktiga, och i synnerhet mina egna: studentnationen Eteläsuomalainen osakunta, ämnesföreningen Kronos rf samt Helsingfors studentkår och FSF (SYL).

Jag blir också glad varje gång någon av mina seminariedeltagare får sin avhandling färdig. En karonka är en rörande tillställning, som kröner allt det dagen gett: glädjen att skapa ny kunskap, få doktorera och uppleva det lyckliga slutet på flera års arbete.

Mina bästa minnen från universitet hänför sig till promotionerna inom Filosofiska fakulteten (1982, 1990 och 1994) där jag själv hade en roll som antingen aspirerande magister/doktor eller officiant samt till den stund då minnesmärket över Mika Waltari, på initiativ av av vår nation, äntligen blev färdigt framför restaurang Elite år 2005.

På bilden Laura Kolbe på promotionsfest i maj 2014 tillsammans med personer som disputerat för Laura Kolbe läsåret 2013-2014. Till vänster Heikki Rausmaa, Elina Melgin, Laura Kolbe, Elina Seppälä och forskardoktor Kristina Ranki. Bild: Laura Kolbes privata arkiv.​
På bilden Laura Kolbe på promotionsfest i maj 2014 tillsammans med personer som disputerat för Laura Kolbe läsåret 2013-2014. Till vänster Heikki Rausmaa, Elina Melgin, Laura Kolbe, Elina Seppälä och forskardoktor Kristina Ranki. Bild: Laura Kolbes privata arkiv.​

 

Tillbaka