Tillbaka

Laura Kolbe

Laura Kristina Kolbe
9.9.1957, Bogota, Columbia

Filosofie magister 1982 (allmän historia) och filosofie doktor 1989 (Finlands och Nordens historia), Helsingfors universitet, docent i historia 1994

Professor i Europas historia, Helsingfors universitet 2005- .

Åren 1983–1988 forskare för Stiftelsen Brändö hembygdsfond, 1989–1995 historieforskare för Helsingfors universitets studentkår och 1996–2002 och 2005 historieforskare för Helsingfors stad.

Bisysslor bl.a. som intendent vid Mannerheim-museet 1982–1991, projektsekreterare för SITRA 1987–1989 och medarbetare åt Republikens presidents maka Eeva Ahtisaari 1996–2000. Huvudredaktör för bokserien Suomen kulttuurihistoria I-V 1998–2004 och chefredaktör för tidskriften Tiedepolitiikka 2003–2006.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Laura Kolbe och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Intressanta städer och identiteter

Professor Laura Kolbes forskningsintressen i dag handlar om  hur samhällsklasser bildas och hur nationella identiteter utvecklas och förändras i Europa. För Kolbe är städerna en intressant plattform när det gäller att undersöka förhållandet mellan tid, plats och rum samt hur sociala grupper bildas och förändras. Hon vill emellertid inte begränsa sig till bara en tematik, utan rör sig på ett brett område vad gäller både tid och val av ämne. Ett mål i Kolbes forskning är att knyta ihop Finlands och Europas historia.

Kolbes tidigare arbeten har behandlat bland annat villastaden Brändös historia, ett ämne hon doktorerade i år 1988. Kolbe har också studerat Helsingfors universitets studentkårs historia i två delar. Kolbe var redaktionsmedlem i Helsingfors stads historieprojekt 1996-2001 och skrev den kommunalpolitiska delen i bokserien Helsingin historia vuodesta 1945. Kolbes forskningsintressen har också sträckt sig till Nederländernas historia och till 1600-talets kulturhistoria i Sverige.

Olika tidsepoker möts i Helsingfors.​
Olika tidsepoker möts i Helsingfors.​

 

Tillbaka