Tillbaka

Laura Kolbe

Laura Kristina Kolbe
9.9.1957, Bogota, Columbia

Filosofie magister 1982 (allmän historia) och filosofie doktor 1989 (Finlands och Nordens historia), Helsingfors universitet, docent i historia 1994

Professor i Europas historia, Helsingfors universitet 2005- .

Åren 1983–1988 forskare för Stiftelsen Brändö hembygdsfond, 1989–1995 historieforskare för Helsingfors universitets studentkår och 1996–2002 och 2005 historieforskare för Helsingfors stad.

Bisysslor bl.a. som intendent vid Mannerheim-museet 1982–1991, projektsekreterare för SITRA 1987–1989 och medarbetare åt Republikens presidents maka Eeva Ahtisaari 1996–2000. Huvudredaktör för bokserien Suomen kulttuurihistoria I-V 1998–2004 och chefredaktör för tidskriften Tiedepolitiikka 2003–2006.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Laura Kolbe och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Bildningens roll och utbildningens uppdrag

Professor Laura Kolbe vill kalla sig för humanist och kunskapstroende. Hon är övertygad om att människor har en vilja att lära sig och att göra gott för sin omgivning.

Tänkesättet kan verka naivt, men enligt Kolbe är kunskap just vad som fört Finland in i nutiden, till humanitet, modernt kunnande och pålitligt handlande. Den som i undervisning och forskning skapar ny kunskap och uppdaterar gammal innehar en nyckelposition. Förmågan att ständigt kunna omvärdera kunskapsläget och ställa moraliskt och etiskt kritiska frågor kräver ett högklassigt och öppet utbildningssystem där studerande och lärare kan samverka, menar Kolbe.

För Laura Kolbe är Finlands historia en historia om läsning och lärande, böcker och bildning. Hon tror starkt på att det är via läskunskap och jämlikhet när det gäller utbildning som vi kan ta oss an framtiden. Nyckelordet i dag är “innovation” men det räcker inte allena. Vi behöver såväl sociala färdigheter, ett flexibelt sinne som förmåga att anpassa oss till förändringar. Därför uppmuntrar Kolbe studerande att ge sig hän och att ta risker: "Där har vi nyckeln till den finländska framgången”.

För Kolbe är förtroende grunden till ett stabilt samhälle. Det sociala kapitalet växer genom samverkan. Skolsystemet har ett egenvärde, och därför vill professor Kolbe utveckla alla nivåer inom utbildningen. Med den stabila bas grundskolan utgör är det lätt att sikta högt i högskolor och universitet: dock utan att ge avkall på samhällskänslan.

Laura Kolbe tillsammans med historiestuderande på studieresa i Israel våren 2014. Bilden är från Laura Kolbes privata arkiv.​
Laura Kolbe tillsammans med historiestuderande på studieresa i Israel våren 2014. Bilden är från Laura Kolbes privata arkiv.​

 

Tillbaka