Tillbaka

Johan Richard Danielson-Kalmari

Johan Richard Danielson-Kalmari (orig. Danielson)
7 maj 1853 Hauho – 23 maj 1933 Helsingfors

Filosofie kandidat 1876, filosofie licentiat och docent 1878, Kejserliga Alexanders-universitetet

Professor 1880–1913, Kejserliga Alexanders-universitetet, tf vicekansler för Kejserliga Alexanders-universitetet 1903–1906, senator 1908–1909 och kansler för Åbo finska universitet 1921–1926.

Ideellt arbete: grundande medlem av Historiska föreningen (1890), inspektor för Tavastlands nation (1886–1903).

 

Bild: Museovirasto, Daniel Nyblin
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Johan Franzon

J.R. Danielson-Kalmaris verk

Ahvenanmaan asia 1914–1920. Helsingfors: Otava, 1920.

Bidrag till en framställning af Englands socialpolitik och ekonomisk-sociala utveckling under XIII–XVI århundradet. Helsingfors, 1880.

Die nordische Frage in den Jahren 1746–1751 : mit einer Darstellung russisch-schwedisch-finnischen Beziehungen 1740–1743. Helsingfors, 1888.

Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan: K. Ordinin "Suomen valloitus" nimisen teoksen johdosta. Borgå: WSOY, 1890.

Finlands förening med Ryska riket med anledning af K. Ordins arbete "Finlands underkufvande". Borgå: Söderström, 1890.

Suomen sisällinen itsenäisyys: jatkuvien hyökkäysten torjumiseksi. Borgå: Söderström, 1891.

Finlands inre själfständighet : till försvar mot fortsatta angrepp. Helsinki: Söderström, 1892. Mihin suuntaan?: Nemon "Mietteiden" johdosta. Borgå: Söderström, 1901

Suomen sota ja Suomen sotilaat vuosina 1808–1809. Helsingfors: Weilin & Göös, 1896. Suomen sota vv. 1808–1809. Borgå: WSOY, 1908Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 18:nnella ja 19:nnella vuosisadalla. Borgå, 1928–1933

Tillbaka