Tillbaka

Georg August Wallin

Georg August Wallin
24.10.1811, Sund – 23.10.1852, Helsingfors

Filosofie kandidat och magister 1836, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studier i S:t Petersburg 1840–1842 och London 1849–1850

Professor i den österländska litteraturen 1851–, Kejserliga Alexanders-universitetet
Lärare 1836–, Helsingfors privatlyceum
Extra ordinarie amanuens 1836–, Universitetets bibliotek
Docent i den österländska litteraturen 1839–1851, Kejserliga Alexanders-universitetet

Forskningsresor till Mellanöstern 1843–1849

Hedersbetygelser
Guldmedalj av Royal Geographical Society 1850
Stor silvermedalj av Société de Géographie 1850

 

Bild: Helsingfors universitetsmuseum
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Georg August Wallin – Abd al-Wali

Georg August Wallin reste till Kairo år 1843. Inspirerad av schejk Muhammad Ayyad al-Tantawi, som var lärare i arabiska vid Kejserliga universitetet i S:t Petersburg, gjorde Wallin en forskningsresa med hjälp av ett stipendium som han fick av sitt hemuniversitet. Officiellt var syftet för Wallins resa att forska i olika arabiska dialekter och att bekanta sig med wahhabiternas läror.

Wallin hade även personliga motiv för sin forskningsresa. Enligt Kaj Öhrnberg ville Wallin frigöra sig från Europas lyx, fåfänga och alltför förfinade civilisation. I romantikens anda trodde han sig hitta ”den ädle vilden” bland beduinerna på Arabiska halvön.

Basen för Wallins tre ökenfärder utgjordes av staden Kairo. För att fritt kunna röra sig på områden som tillhörde beduiner antog han en falsk identitet som en egyptisk läkare, Abd al-Wali. Under sitt täcknamn al-Wali gjorde Wallin två forskningsresor till Arabiska halvön och Sinaihalvön. På sina resor forskade han huvudsakligen i olika beduinstammars kulturer och språk.

Konstnär Robert Wilhelm Ekmans föreställning av G.A. Wallin som Abd al-Wali. Bild: Helsingfors universitetsmuseum​
Konstnär Robert Wilhelm Ekmans föreställning av G.A. Wallin som Abd al-Wali. Bild: Helsingfors universitetsmuseum​

 

Wallins första ökenfärd var riktad till beduinområden på Arabiska halvön. Han var den första europeiska forskningsresanden som skrev anteckningar om sina rön på området. Slutligen var han tvungen att återvända till Kairo tidigare än han först hade planerat, eftersom han fick brist på pengar. Under sin resa kunde G.A. Wallin tack vare sin falska identitet besöka islams heliga städer Mecka och Medina, dit personer som hörde till andra trossamfund inte ägde tillträde på den tiden.

 

På sin andra resa besökte Wallin pilgrimsmål: Katarinaklostret på Sinaihalvön och olika pilgrimsmål som muslimer, judar och kristna gemensamt helgade i det förlovade landet. Sin sista resa, nu under det falska namnet Abd al-Maula, gjorde G.A. Wallin återigen till Arabiska halvön. Än en gång ändrades Wallins planer mitt i resan och i stället för till Oman tog han sig till Persien.

Wallin återvände till Finland år 1850 och började nästan genast planera en ny forskningsresa. Han hann dock inte få finansiering för sin resa innan han insjuknade och dog år 1852. Det är som forskningsresande Wallin framför allt blev känd och han var en av sin tids mest betydande västerländska resenärer i Arabien. Julius Krohn skriver i sin bok Yrjö Aukusti Wallin ja hänen matkansa Arabiassa (1880), att Wallins anteckningar är mästerligt skrivna och att hans etnologiska observationer vittnar om djupsinnighet och begåvning i noggrann skildring samt om en sällsynt fördomsfrihet.

Källor:

Tillbaka