Tillbaka

Georg August Wallin

Georg August Wallin
24.10.1811, Sund – 23.10.1852, Helsingfors

Filosofie kandidat och magister 1836, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studier i S:t Petersburg 1840–1842 och London 1849–1850

Professor i den österländska litteraturen 1851–, Kejserliga Alexanders-universitetet
Lärare 1836–, Helsingfors privatlyceum
Extra ordinarie amanuens 1836–, Universitetets bibliotek
Docent i den österländska litteraturen 1839–1851, Kejserliga Alexanders-universitetet

Forskningsresor till Mellanöstern 1843–1849

Hedersbetygelser
Guldmedalj av Royal Geographical Society 1850
Stor silvermedalj av Société de Géographie 1850

 

Bild: Helsingfors universitetsmuseum
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

En okänd arabist

Georg August Wallin skrev in sig vid Helsingfors universitet år 1829. Wallin studerade i synnerhet klassiska och orientaliska språk, men avlade också studier i engelska, tyska och franska. Han blev filosofie kandidat år 1836.

Wallin fortsatte sedan sina studier i orientaliska språk under handledning av professor Gabriel Geitlin. Vid sidan av studierna arbetade Wallin som lärare vid Helsingfors privatlyceum och som extraordinarie amanuens vid universitetets bibliotek. År 1839 publicerade Wallin sin doktorsavhandling, som behandlade skillnader mellan klassisk och dåtida arabiska. Samma år blev han utnämnd till docent i orientalisk litteratur.

Wallins studier i orientaliska språk och kulturer fortsatte i S:t Petersburg år 1840. Där leddes studierna av schejk Muhammad Ayyad al-Tantawi. Dennes berättelser om livet i Egypten fördjupade ytterligare Wallins intresse för orientaliska kulturer. Han bestämde sig för att ansöka om ett stipendium av Helsingfors universitet för att kunna göra en forskningsresa till Mellanöstern. Åren 1843–1849 tillbringade han på forskningsresor i Egypten, på Arabiska halvön och i Persien.

Wallin återvände till Europa år 1949. Under återfärden till Finland stannade han dock i London, där han tillbringade sin tid på bibliotek och fördjupade sig i stadens samlingar i orientaliska språk. Under sin vistelse i London skrev han en engelskspråkig reseskildring av sin senaste ökenfärd. Wallin tilldelades en guldmedalj av sällskapet Royal Geographic Society för sin betydande orientaliska forskning. Föregående år hade medaljen tilldelats David Livingstone. År 1851 publicerade sällskapet en redigerad version av Wallins reseskildringar i sin tidskrift. Wallin finslipade också sin doktorsavhandling i London.

Efter att ha återvänt till Finland år 1850 blev Wallin utnämnd till professor i orientalisk litteratur. Följande år skrev han ett mindre verk om arabisk grammatik för att användas i undervisningen i orientaliska språk. Wallin hann inte vara professor i mycket längre än ett år, eftersom han dog i oktober 1852.

Under sin livstid var Wallin inte särskilt uppskattad i vetenskapliga kretsar i Finland. De flesta andra etnologer var nämligen nästan enbart intresserade av finskbesläktade folk. Wallin var den första västerlänningen som forskade i beduindikter och -dialekter. Hans material förblev dock i en lång tid okänt för den internationella forskargemenskapen, eftersom han hade skrivit sina anteckningar på svenska.

Numera är Wallins arbete mycket uppskattat, särskilt i Mellanöstern. I många fall är hans beskrivningar av enskilda orter och beduinstammar på den Arabiska halvön både de första och enda i sitt slag som finns bevarade.

En teckning av G.A. Wallins profil, ritad av Johanna Ramstedt år 1852. Bild: Wikimedia commons/Johanna Ramstedt​
En teckning av G.A. Wallins profil, ritad av Johanna Ramstedt år 1852. Bild: Wikimedia commons/Johanna Ramstedt​

 

Källor:

 

Tillbaka