Tillbaka

Axel Olai Heikel

Axel Olai Heikel
28.4.1851, Brändö (Åland) – 6.9.1924, Hoplax

Filosofie kandidat 1880, licentiat 1887 och doktor 1887, Kejserliga Alexanders-universitetet

Docent i finsk etnologi 1889 – 1893, Kejserliga Alexanders-universitetet
Intendent 1893–1917, Arkeologiska kommissionen
Intendent 1917–1924, Fölisö friluftsmuseum

Forskningresor
Till marier, mordviner och udmurter 1883–1886
Landskap i Baltikum, 1885 och 1900–1903
Mongoliet, 1890
Sjön Onega i Tverkarelen, 1903

Hedersutmärkelser
Professorstitel 1920, Helsingfors universitet

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Grundare av Fölisön

På Skansen i Stockholm hade det under Arthur Hazelius ledning grundats ett friluftsmuseum år 1891. Av det här fick betydande vetenskapsmän som hade nära kontakter till Finlands nationalmuseum en idé om att Finland också ska få sitt eget friluftsmuseum. Det var Axel Olai Heikel som började förverkliga idén.

Heikels akademiska arbeten fick vika undan då han började genomföra friluftsmuseiprojektet. Den byggnad som först restes år 1906 var en fäbodstuga från Malax, men den förflyttades till sitt slutliga läge senare. Finlands första friluftsmuseum kom att placeras på Fölisön, en ö som finns i förgrunden av Helsingfors stadskärna. Friluftsmuseets egentliga verksamhet började först då torpet Niemelä flyttades från Konginkangas år 1909. Akseli Gallen-Kallela var en av dem som också hade en avgörande inverkan på de första byggnadsförvärven.

Heikels syfte med friluftsmuseiprojektet var att presentera traditionell finländsk byggnads- och beboendekultur för huvudstadsborna. På friluftsmuseet strävade han efter att presentera en omfattande samling av olika byggnader som är typiska för de olika landskapen i Finland.

År 1917 blev Heikel utnämnd som intendent vid Fölisö friluftsmuseum. Under hans tid förflyttades också Karuna kyrka till Fölisön. Kyrkan är friluftsmuseets äldsta byggnad. Friluftsmuseiprojektet låg Heikel varmt om hjärtat – han ägnade sig helt och hållet till att utveckla museet och följde noggrant med hur byggnadsarbetet framskred. Trots Heikels vetenskapliga meriter är det främst som grundare av Fölisö friluftsmuseum som han har gått till hävderna. Fölisön var Axel Olai Heikels allra käraste livsverk och av hans egen önskan blev han begravd invid Karuna kyrka.

Karuna kyrka på Fölisön. Bild: WikimediaCommons/BishkekRocks​
Karuna kyrka på Fölisön. Bild: WikimediaCommons/BishkekRocks​

Källor:

Tillbaka