Takaisin

Sanna Kaisa Spoof

Sanna Kaisa Spoof (o.s. Pesälä)
s. 1962, Lahti

Filosofian kandidaatti (suomalais-ugrilainen kansatiede, taidehistoria, arkeologia) 1987, lisensiaatti 1992, tohtori (suomalais-ugrilainen kansatiede) 1998, Helsingin yliopisto

Suomalais-ugrilaisen kansatieteen dosentti, Helsingin yliopisto, 2002-

Pääsihteeri, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 1.9.2010-
Tiedesihteeri, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2009–2010
Koulutuspäällikkö, Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus, 2007–2009
Pääsihteeri, Lahden yliopistokeskus, 2001–2007
Assistentti, kulttuurien tutkimuksen laitos (kansatieteen laitos 31.7.1998 asti), Helsingin yliopisto, 1988–2001
Tutkija, tutkimusosasto, Museovirasto, 1987

Kuva: Ruusukuva
Teksti: Sanna Kaisa Spoof ja Tiia Niemelä

Työ tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa

Sanna Kaisa Spoof on toiminut tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) pääsihteerinä vuodesta 2010. Tutkimuseettinen neuvottelukunta perustettiin valtioneuvoston asetuksella vuonna 1991 eli sen asema valtakunnanhallinnon muuttuvassa maailmassa on suhteellisen vakaa. TENKin päätehtävä on käsitellä tieteellisessä tutkimuksessa esiintyviä eettisiä kysymyksiä, mikä käytännössä näkyy pyrkimyksenä edistää hyvää tieteellistä käytäntöä; toisin sanoen ennaltaehkäistä ja torjua tutkimusvilppiä eri muodoissaan.

Neuvottelukunta koostuu kymmenestä henkilöstä, jotka ovat kaikki tiedeyhteisön arvostettuja jäseniä eri aloilta ja heillä kaikilla on näkökantoja tutkimusetiikkaan, tutkimusvilppiin tai ala- tai ammattikohtaiseen tutkimusetiikkaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää neuvottelukunnan jäsenet yliopistojen ja tutkimuslaitosten esitysten perusteella. Lisäksi TENKillä on pieni sihteeristö. TENK on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, mutta se toimii ministeriön sekä yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ulkopuolella voidakseen toimia riippumattomana. Toiminnoiltaan itsenäinen TENK on sijoitettu hallinnollisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteyteen.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja sen yhteydessä toimivien neuvottelukuntien (TENK, TANK ja TJNK) johtoa ja sihteeristöä yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa vuonna 2013. Kuva: TSV

­Pääsihteeri Spoofin mukaan neuvottelukunnan työajasta suurin osa menee tällä hetkellä erilaisten tutkimusvilppitapausten selvittelyyn. Selvitysten runkona käytetään TENKin laatimaa Hyvä tieteellinen käytäntö ja se loukkausten käsitteleminen Suomessa (lyhyesti HTK-ohje) ohjetta. Kaikki Suomen yliopistot ja tutkimusorganisaatiot ovat allekirjoittaneet ohjeen ja sitoutuneet ilmoittamaan TENKille kaikki ilmi tulleet tai epäillyt vilppitapaukset. Vilppiepäilyjen selvittämisestä ovat pääasiassa vastuussa ne tutkimusorganisaatiot tai yliopistot, joiden alaisesta tutkimuksesta on kyse, mutta TENK neuvoo ja valvoo prosessia.

– Monet plagiointiepäilyt ovat usein sen verran selkeitä, että tutkinta voidaan suorittaa yliopistolla ilman, että TENKin täytyy jälkeenpäin prosessiin juuri puuttua. Jos joku selvityksen osapuoli ei ole tyytyväinen yliopiston rehtorin pää­tökseen asiasta, voi hän halutessaan tehdä TENKille tutkintapyynnön. Tällöin tapaus siirtyy TENKin käsiteltäväksi ja neuvottelukunta antaa siitä lausunnon. Varsinainen ratkaisuvalta on kuitenkin edelleen yliopistolla tai tutkimusorganisaatiolla.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ”Hyvä tieteellinen käytäntö” – ohje, jota mm. kaikki Suomen yliopistot ovat sitoutuneet noudattamaan.

TENKin pääsihteerinä Sanna Kaisa Spoof on tällä hetkellä ainoa virkamies Suomessa, joka keskittyy hyvään tieteelliseen käytäntöön painottuvaan tutkimusetiikkaan (engl. research integrity) täysipäiväisesti. Hän saakin vastailla päivittäin useisiin yhteydenottoihin ja kyselyihin asian tiimoilta.

Spoofin piti alun perin päätyä museoalalle, mutta toisin kävi. Hän toimi jo ennen maisteriksi valmistumistaan assistentin sijaisena yliopistolla sekä sijaisuuden päätyttyä vielä kaksi täyttä viiden vuoden kautta assistenttina. Sen jälkeen hän siirtyi yliopistojen hallintoon, josta ei sitten enää ollut pitkä loikka tutkimusetiikkaan. Spoof kiinnostui eettisistä kysymyksistä jo assistenttina toimiessaan, sillä tutkimus- ja opetustyössä ne tulivat väkisinkin vastaan.

Takaisin