Takaisin

Sanna Kaisa Spoof

Sanna Kaisa Spoof (o.s. Pesälä)
s. 1962, Lahti

Filosofian kandidaatti (suomalais-ugrilainen kansatiede, taidehistoria, arkeologia) 1987, lisensiaatti 1992, tohtori (suomalais-ugrilainen kansatiede) 1998, Helsingin yliopisto

Suomalais-ugrilaisen kansatieteen dosentti, Helsingin yliopisto, 2002-

Pääsihteeri, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 1.9.2010-
Tiedesihteeri, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2009–2010
Koulutuspäällikkö, Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus, 2007–2009
Pääsihteeri, Lahden yliopistokeskus, 2001–2007
Assistentti, kulttuurien tutkimuksen laitos (kansatieteen laitos 31.7.1998 asti), Helsingin yliopisto, 1988–2001
Tutkija, tutkimusosasto, Museovirasto, 1987

Kuva: Ruusukuva
Teksti: Sanna Kaisa Spoof ja Tiia Niemelä

Julkaisut

Monografiat

 • Sanna Kaisa Spoof (toim.): Tiltun kapiot. Iiittiläinen käsityöperinne. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 884. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2003, 279 s.
 • Sanna Kaisa Spoof & Ilkka Nordberg & Anneli Mäkelä-Alitalo: Suvut seuroissa. Tutkimuksia sukuseurojen toiminnasta. Toim. Heikki Manninen. Sukuseurojen Keskusliitto - BTJ Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1999, 103 s.
 • Sanna Kaisa Spoof: Savikkojen valtias. Jokelan Tiilitehtaan sosiaalinen ja fyysinen miljöö. (Living off clay. The social and physical milieu of a Finnish one-company town.) Kansatieteellinen Arkisto 43. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki 1997, 363 s. - Väitöskirja.
 • Sanna Kaisa Spoof: Gösta Grotenfelt kansankulttuurin tutkijana ja tallentajana. Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen tutkimuksia 14. Helsingin yliopiston kansatieteen laitos. Helsinki 1987, 126 s.

Tieteelliset artikkelit, esim.

 • Hollolan kunnantupa – Lahden kaupungintalon maalaisserkku. – Päätöksen paikka. Kunnantalot ja kaupungintalot. Euroopan rakennusperintöpäivät 2009. Toim. Lauri Putkonen. Helsinki 2009, s. 35 – 37.
 • The changing role of the ethnologist – from folk culture research to folk culture preservation. The revival of the Khanty and Mansi folk culture as a case in point. - Making and breaking the borders. Ethnological interpretations, presentations and representations. Studia Fennica Ethnologica 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2003. s. 323-328.
 • Jokelan tiilitehdasperinteen tutkimus, tallennus ja elvyttäminen. – Tuusula-Seuran Aikakirja XV. Vuosijulkaisu 2003. Tuusula-Seura Ry 2003, s. 53 - 57.
 • Tyyni Vahter ja Iitin kansallispuku. – Tiltun kapiot. Iittiläinen käsityöperinne. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 884. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2003, s. 248 – 268.
 • Ruukki ja tehdas - mielikuvat ja rakennussuojelu. - Suomen Museo 1998. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki 1999, s. 73-81.
 • Ethnology and Finnish national costumes in the light of model books and skirt length. - Ethnic communities, ethnic studies, ethnic costumes today. (ed. János Kodolányi jr.) Budapest 1999, s. 127 – 133.
 • The organizing of family associations in Finland before and after 1977. - Encountering ethnicities. Studia Fennica Ethnologica 3. Finnish Literature Society. Helsinki 1995, s. 254-261.
 • Muoti heiluttelee kansallispuvunkin helmoja. – Sukuviesti 3/ 1994, s.4-6.
 • The Use of Historical Source-Material in the Study of the History of Learning in Ethnography. - Historical Sources. Ethnos - toimite 8:1. Ethnos ry. Helsinki 1991. s. 105-118,
 • A Forgotten Pioneer. Professor of Agriculture as Ethnologist. - Ethnologia Scandinavica, Vol. 19, 1989, s.17-29.
 • Sanna Kaisa Pesälä: Hollolan kunnantupa. - Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1985. Päijät-Hämeen tutkimusseura. Lahti 1985, s. 75-90.

Tieteen popularisointi, oppaat ym., esim.

 • Iitin Konttilan Heikkilät ja Vahterit. - HOHTO, Toikander – Hohti –sukuseuran jäsenlehti 2015.
 • Jokelan tiilitehdasperinteeseen pohjautuvat paikan- ja kadunnimet. – Tuusula-Seuran Aikakirja XX. Vuosijulkaisu 2009. Tuusula-Seura Ry 2009, s. 82 – 85.
 • Anna Rauhala & Sanna Kaisa Spoof: Tuusulan Jokela 1950-luvulla. Teollisuusperinnekartta. Jokelan Tiilitehdasperinne ry. Tuusula 2003.
 • Siperian sukukansoja tapaamassa. - HOHTO, Toikander – Hohti –sukuseuran jäsenlehti 2000.
 • Muistitiedon keruu ja käyttö. - Suvun nimet kirjoihin. Opas sukujulkaisun tekijälle. Toim. Heikki Manninen. Sukuseurojen Keskusliitto ja BTJ Kirjastopalvelu 1998, s. 103 – 126.
 • Kotiseudun sukujuhlista syntyi uusi kansantapa. - Helsingin Sanomat 5.6.1995
 • Tunne sukusi. Sukuseuratoiminnan opas. Toim. Heikki Manninen. Sukuseurojen Keskusliitto ry, 1994, s. 65-95.

Toimitustyö

 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. (http://www.tenk.fi/htk-ohje) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. - God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland. Forskningsetiska delegationens anvisningar 2012. - Responsible conduct or research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland. Guidelines of the Finnish Advisory Board on Research Integrity 2012. Toim. Krista Varantola, Veikko Launis, Markku Helin, Sanna Kaisa Spoof ja Sanna Jäppinen.
 • Kansatieteellinen Arkisto. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Toim. Sanna Kaisa Spoof. Helsinki 2000 - 2008.
 • Tuusula-Seuran Aikakirja. Vuosijulkaisu. Toimittaja 2009.
 • Lahden yliopistokeskuksen tiedotuslehti. Päätoimittaja 2002 – 2007.
 • Ethnos-tiedote. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n tiedotuslehti. Päätoimittaja 1998 - 2001.
 • Hohto. Toikander – Hohti sukuseuran jäsenlehti. Päätoimittaja ja toimituskunnan jäsen 2010 - 2015.
 • Sukuviesti-lehden toimitusneuvoston jäsen 1992 – 2001
 • Ethnologia Fennica - Finnish Studies in Ethnology 1998, Vol. 26. Toim. Sanna Kaisa Spoof. Ethnos ry. Helsinki 1999.

Radio-ja TV-työ

 • Muistojeni Karjala –TV-dokumenttisarja, YLE Teema 2004. Uusittu useita kertoja. Sarja pohjautuu ”Karjalaisista siirtokarjalaisiksi” –videotallennusprojektiin. Ks. tutkimushankkeet.
 • ”Suunvuoro” –radiopakinat, YLE Lahden radio 2004 – 2007.
 • Jokelan tiilitehdas – ruukki, tehdas vai kartano? - MTV-Akatemia, MTV3 19.4.1998.
 • Kantaisää etsimässä. Suomalaisten sukuharrastuksen äärellä ja juurilla. - MTV-Akatemia, MTV3 20.9.1998.
 • Sukujuhla -TV-sarja, MTV3 1999. Tutkimustyö, taustatoimittaminen ja esiintyminen seitsemässä TV-sarjan jaksossa, Broadcasters Oy & MTV3 1998-1999.
Takaisin