Takaisin

Samu Nyström

Samu Matias Nyström
5.6.1975 Helsinki

Filosofian maisteri 2004 ja filosofian tohtori 2013 (Suomen ja Pohjoismaiden historia), Helsingin yliopisto

Vapaa tutkija ja akateeminen sekatyöläinen 2013-
Jatko-opiskelija Helsingin yliopisto 2004–2013,
Yksityinen ammatinharjoittaja ja tietokirjailija 2004-,
Ensihoidon historia -hankkeen tutkija (Helsingin kaupunki) 2004–2005,
Lääkärit suomalaisessa yhteiskunnassa -hankkeen (Suomen lääkäriliitto) johtaja 2007–2010,
Helsingin pelastuslaitoksen historiahankkeen tutkija 2010,
Suomalaisen väestönsuojelun historia -hankkeen (SPEK) toimittaja,
Helsingin yliopiston historia-aineiden yhteistoimintakoordinaattori 2007–2012,
Medi-Helin historia -hankkeen (Medi-Heli ry) tutkija 2013,
Helsingin suomenkielisen työväenopiston historia -hankkeen tutkija 2013–2014,

Tutkimusteemat
Yleisesti: Kaupunkihistoria, kunnallishallinnon historia, terveydenhuollon historia, sivistyshistoria

Erityisesti: Kaupunkiyhteisöt ja kaupunkielämä kriisiaikoina
Lääkäriprofession historia
Väestönsuojelun ja pelastustoimen historia
Ensihoidon historia
Vapaan sivistystyön historia

Palkinnot ja erityissaavutukset
Helsingin yliopiston rahaston Koskimiehen rahaston väitöskirjapalkinto 2014

Kuva: Pekka Lähteenmäki
Tekstit: Samu Nyström, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Ulos kammioista, toreille ja kaduille – tieteen popularisointi

Yksityisenä ammatinharjoittajana ja tietokirjailijana sekä monien tutkimus-, opetus- ja esiintymistehtävien kautta Samu Nyström on saanut vuosien ajan työskennellä tieteellisen tiedon popularisoinnin parissa.

– Mielestäni kyseessä on tärkeä osa akateemisen sivistyneistön tehtävää: tutkimustulokset pitää tuoda myös tutkijayhteisön ulkopuolelle kansalaisyhteiskunnan tietoon ja käyttöön.

Nyström on päässyt käytännöntasolla kokeilemaan monia erilaisia popularisointimuotoja. Viimeisten vuosien ohjelmaan on mahtunut tietokirjoja, monenlaisia luento- ja esitelmätilaisuuksia, radio-ohjelmia, kaupunkikävelyitä ja paljon muuta.

Historia on tiede, jota on helppo popularisoida ja joka kiinnostaa suurta yleisöä. Toisaalta tämä tekee historiatieteen tuloksien välittämisestä myös ongelmallista: monilla on jo kouluajoilta ja maailmankatsomuksestaan lähteviä ennakko-oletuksia ja vahvoja mielipiteitä, jotka hidastavat uusien tulkintojen ja tuloksien leviämistä.

– Kyse ei ole vain siitä, että yleisö haastaisi tutkijoiden tulokset, mikä on toki tärkeää, vaan siitä, että tutuista aiheista kuullaan ja luetaan helposti vain, se mitä on ennenkin totuttu kuulemaan. Tarvitaan siis viestintäkeinoja ja -taitoja, joilla vallitsevia paradigmoja voidaan tarvittaessa järkyttää myös tieteellisen maailman ulkopuolella, kertoo Nyström.

Parhaimmillaan tutkijan ja yleisön kohdatessa kaikki oppivat – kaikki saavat uusia tietoja, tai oppivat näkemään tulkintojen moninaisuuden.

– On hienoa havaita, kun itsellä tai jollakin kuulijoista syttyy lamppu niin, että näkee aiheen uudesta näkökulmasta.

Yksi palkitsevimmista popularisointiformaateista Samu Nyströmille on ollut kaupunkikävelyt. Näillä on historia-aineissa jo pitkät perinteet. Niin emeritusprofessori Matti Klinge kuin Euroopan historian professori Laura Kolbe ovat jo vuosikymmenien ajan vieneet opiskelijansa – sekä joskus myös muut kuulijansa – kaduille ja toreille tutustumaan kaupunkihistoriaan ja kaupunkielämään.

– Kun väitöskirjani aiheena on maailmansodan ja sisällissodan Helsinki, ei oikeastaan voi löytyä luontevampaa paikkaa tuloksien esittelylle kuin kaupungin kadut. Näin ollen olen kierrättänyt Helsingin kaduilla monenlaisia kävelyitä. Parhaimmillaan kävelyt ovat keränneet yli 150 hengen yleisön, joten kysyntää tämän kaltaiselle toiminnalle on.

Osana akateemisen maailman uudenlaista avautumista joukko kaupunkihistorioitsijoita päätyivät professori Laura Kolben aloitteesta perustamaan uusinta kaupunkihistoriaa popularisoivan Helsinki Walks -osakeyhtiön vuonna 2013.

Punaisen Helsingin viimeiset hetket 1918 -kävelykierros. Kuva: Samu Nyström.​
Punaisen Helsingin viimeiset hetket 1918 -kävelykierros. Kuva: Juhani Styrman

Artikkelin kansikuva: Juhani Styrman.

Takaisin