Takaisin

Sami Karhu

10.4.1965, Lahti

Filosofian maisteri 1991 ja filosofian lisensiaatti 1996 (Suomen historia), Helsingin yliopisto


Toimitusjohtaja 2012–, osuustoimintajohtaja 2003–2011, tiedotus- ja järjestöpäällikkö 2000–2003, historioitsija 1995–1999, Pellervo-Seura ry

pellervo.fi

Kuva: Matti Ketola
Tekstit: Suvi Uotinen

Pellervo-Seuran toimitusjohtaja edistää osuustoimintaa

Sami Karhu puhui Pellervon päivässä 2015.

Sami Karhu on toiminut Pellervo-Seuran toimitusjohtajana vuodesta 2012.

– Olemme osuustoiminnan think tank. Viemme kehittämishankkeita läpi, toimimme kumppanuusverkostona ja yritämme etsiä kaikki ne yhteistyötahot, joiden kanssa tätä liiketoimintamallia voidaan viedä eteenpäin, Karhu kuvaa.

Pellervon toiminta on 116 vuoden aikana eriytynyt moneen suuntaan. Se esimerkiksi tarjoaa yrityskoulutusta, tuottaa markkinatutkimuksia, laatii talousennusteita, julkaisee lehtiä ja tarjoaa julkaisupalveluita.

Karhu seuraa toimitusjohtajana kaikkea tätä toimintaa.

– Katson, että siellä on oikeat ihmiset paikoillaan ja että he järjellisellä tavalla kehittävät toimintaa.

Osuustoiminnan juuret ovat syvällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Pellervo-Seura perustettiin vuonna 1899, samaan aikaan kun Suomi syntyi taloudellisesti, kulttuurisesti ja poliittisesti.

– Osuustoimintaliike on oikea kansanvallan emämamma. Se tuli Suomeen jo ennen valtiollista demokratiaa. Osuustoimintaliike on maamme parhaiten menestynyt kansanliike.

Sami Karhu toteaa, että Suomi on maailman osuustoimisin maa. Osuustoimintayrityksillä on Suomessa yhteensä yli 7 miljoonaa jäsentä. Osuuskuntaan kuuluminen on niin arkista, etteivät monet tule sitä ajatelleeksi.

– Useasti perheillä on monia jäsenyyksiä, esimerkiksi osuuspankissa, osuuskaupassa ja vakuutusyhtiössä. Ja jos on karjatilallinen, jäsenyyksiä on vaikka kuinka.

Pellervo-Seuran tavoite on, että osuustoiminta voi hyvin jatkossakin.

– Edustamme jäsenomisteisuutta. Se tuo omalta osaltaan potkua suomalaiseen talouselämään. Osuustoiminta tekee markkinataloudesta monikasvoisempaa.

Osuustoiminta pitää sisällään käsityksen ihmisestä osana yhteisöä. Se antaa mahdollisuuksia kehittää omaa elinpiiriä ja palveluita.

– Osuuskunta antaa ihmiselle paikan yhteiskunnassa. Toimintaan on matala kynnys tulla mukaan, ja jos kykyä riittää, on tie auki ylimpiin hallintotehtäviin asti.

Osuustoiminta on viime aikoina levinnyt yhä enemmän myös asiantuntijatyöhön. Se on tullut paikkaamaan pirstaleiseksi ja epävarmaksi muuttunutta työelämää.

– Osuuskunta antaa välineitä siihen, että omaa osaamistaan, nimenomaan pääomaa, voi organisoida oman yrityksen kautta markkinoille.

Lisää Pellervo-Seuran toiminnasta

Sami Karhu ja Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Timo Komulainen Pellervon päivässä 2015.

 

Takaisin