Takaisin

Sakari Siltala

Lauri Touko Sakari Siltala
28.10.1984, Helsinki

Humanististen tieteiden kandidaatti 2008, filosofian maisteri 2010, filosofian tohtori 2013 (Suomen ja Pohjoismaiden historia), Helsingin yliopisto

Kustannusosakeyhtiö Siltala 2008- (kustannustoimittajan töitä, ulkomaanoikeuksien myyntiä)

Historioitsija 2010-: tilaushistoriat Metsä Groupille (2010–2013), HOK-Elannolle (2013–2015), Suomen Kuvalehdelle (2014–2016)

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat:
Talous ja kapitalismi; osuustoiminta, metsäteollisuus, kartellit ja kilpailulait, kauppa, lehdistö

Kuva: Sakari Siltala
Tekstit: Sakari Siltala, Tero Juutilainen (toim.)

Yrityshistoriallista tutkimusta

Saatuani kulttuurihistorian piiriin kuuluvan graduni valmiiksi vuonna 2010, vaihdoin yrityshistorian pariin professori Markku Kuisman työtarjouksen perässä. Tutkimusapulaisena arkistoja tonkiessani ja haastatteluja tehdessäni valkeni aihe väitöskirjalle. Kuisman, professori Niklas Jensen-Eriksenin ja dosentti Teemu Keskisarjan ohjauksessa valmistunut väitöskirjani käsitteli osuustoiminnan roolia suomalaisen kapitalismin murroksessa 1980-luvulta 2000-luvulle. Se oli osa hanketta, jonka puitteissa valmistui Kuisman ja Keskisarjan kanssa kirjoitettu teos Paperin painajainen (2014)Metsäliiton historiasta.

Kirja poiki lisää töitä. Kuisman, Keskisarjan, kollega Anitra Komulaisen ja itseni muodostama tutkimusryhmä kirjoitti HOK-Elannon historiateoksen Kapinallinen kauppa. Hanke hahmottelee suomalaisen vähittäiskaupan kehittymistä ja keskittymistä, politiikan ja kaupan yhteyksiä sekä osuuskaupan merkitystä Helsingin seudulle läpi 1900-luvun. Kirja ilmestyy syksyllä 2015.

Parhaillaan tutkin satavuotisen Suomen Kuvalehden historiaa vuosina 1966–2016. Tarkastelen lehden roolia ja merkitystä Suomen historian tärkeissä käänteissä sekä suomalaisessa mediakentässä eri aikoina.

Samaan aikaan työskentelen myös kirja-alalla kustannusosakeyhtiö Siltalassa, jossa toimin kustannustoimittajana ja hoidan ulkomaanoikeuksien myyntiä.

Sakari Siltalan väitöskirja Puu-Valion nousu ja uho – Murtuva yhteistyökapitalismi ja osuusaate 1982–2004. Kannen suunnittelu: Susanna Appel.

 

Takaisin