Takaisin

Pirkko Moisala

Pirkko Marjatta Moisala
14.11.1953, Taivalkoski

Filosofian maisteri 1982 ja filosofian lisensiaatti 1988 (musiikkitiede), Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 1991, musiikkitiede, Turun yliopisto

Musiikkitieteen ja etnomusikologian professori, Helsingin yliopisto 2008

Musiikkitieteen professori, Turun yliopisto, 1997 ja 2007–2008
Professor i musikvetenskap, Åbo Akademi, 1998—2007
Yliassistentti, Turun yliopisto 1990–1997
Tutkija, Suomen Akatemia 1987—1990
Etnomusikologian lehtori, Sibelius-Akatemia 1984–1987
Etnomusikologian vs. assistentti, Helsingin yliopisto, 1983–1984

Tutkimusteemat
Musiikintutkimuksen (sosiaalisesti tietoinen) metodologia
Alkuperäiskansojen hyvinvointi ja musiikki
Etnisyyden ja kuulumisen rakentaminen musiikin keinoin
Musiikki tarkasteltuna sukupuolen ja feminismin kuulokulmista

Palkinnot ja erityissaavutukset
Silver Medal, World Didac Foundation, 1988
Honorary dedication, Music Museum of Nepal, 2014

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Pirkko Moisala, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Sosiaalisesti tietoista musiikintutkimusta

Musiikintutkimus vaikuttaa käsityksiimme musiikista ja maailmasta. Koska tutkimuksen tulos syntyy metodologian tuottamana, professori Pirkko Moisala on pyrkinyt uudistamaan musiikintutkimuksen näkökulmia ja metodeita. Tutkimus antaa myös huomiota ja lisäarvoa kohteelleen. Siksi Moisala on valinnut monet tutkimuskohteensa, kuten esimerkiksi vähemmistöjen musiikkikulttuurit, naissäveltäjät ja musiikin sukupuolisuuden, aiemman musiikintutkimuksen marginaalista.

Moisalan parhaillaan käynnissä oleva Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti ”Deleuze ja musiikintutkimus” (2012–2016) pyrkii uudistamaan musiikintutkimusta ranskalaisen filosofin, Gilles Deleuzen ja hänen yhteistyökumppaninsa Felix Guattarin prosessifilosofian voimin. Projekti lähestyy musiikkia verbinä, ”musikointina” eli äänen tuottamiseen, esittämiseen, kuuntelemiseen ja kokemiseen liittyvinä sosiaalisina toimintoina.

– Materiaalisella ja käsitteellisellä on samanlainen painoarvo Deleuzen ja Guattarin filosofiassa, joka myös rohkaisee ajattelemaan asioiden ja ilmiöiden välejä. Projektin osatutkimukset tarkastelevat kohtaamisia, jotka tapahtuvat filosofisten käsitteiden ja erilaisten musikointien välillä seuraavilla teemoilla: musikoinnin affektit ja materiaalisuudet, kuuroksi tuleminen musiikissa, liikkeen luomat käsitteet sekä ääni-ilmaisun eettinen estetiikka, kertoo Pirkko Moisala.

Lue lisää ”Deleuzian Music Research” projektin verkkosivuilta

Kuva: Mika Federley.​
Kuva: Mika Federley.​

 

 

 

Takaisin