Takaisin

Pirkko Moisala

Pirkko Marjatta Moisala
14.11.1953, Taivalkoski

Filosofian maisteri 1982 ja filosofian lisensiaatti 1988 (musiikkitiede), Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 1991, musiikkitiede, Turun yliopisto

Musiikkitieteen ja etnomusikologian professori, Helsingin yliopisto 2008

Musiikkitieteen professori, Turun yliopisto, 1997 ja 2007–2008
Professor i musikvetenskap, Åbo Akademi, 1998—2007
Yliassistentti, Turun yliopisto 1990–1997
Tutkija, Suomen Akatemia 1987—1990
Etnomusikologian lehtori, Sibelius-Akatemia 1984–1987
Etnomusikologian vs. assistentti, Helsingin yliopisto, 1983–1984

Tutkimusteemat
Musiikintutkimuksen (sosiaalisesti tietoinen) metodologia
Alkuperäiskansojen hyvinvointi ja musiikki
Etnisyyden ja kuulumisen rakentaminen musiikin keinoin
Musiikki tarkasteltuna sukupuolen ja feminismin kuulokulmista

Palkinnot ja erityissaavutukset
Silver Medal, World Didac Foundation, 1988
Honorary dedication, Music Museum of Nepal, 2014

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Pirkko Moisala, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Musiikin tuottama sukupuoli

Musiikilliset käytännöt osallistuvat sosiaalisen sukupuolen tuottamiseen ja sukupuolijärjestelmä vaikuttaa musiikkielämässä. Osa professori Pirkko Moisalan tuotannosta käsittelee kulttuurin, sukupuolen ja musiikin välisiä suhteita. Moisala on kirjoittanut taidemusiikin naissäveltäjistä täyttääkseen musiikinhistorian kirjoituksen jättämiä aukkoja. Hän on kirjoittanut myös kirjan Kaija Saariahon urasta, hänen sävellystensä vastaanotosta, hänen sävellysprosessistaan ja sävellystyön kehityksestä.

– Koska musiikin harjoittaminen yhdistää yksilön luovuuden, ruumiillisuuden ja kulttuurisen taustan, se antaa hedelmällisen pohjan sukupuolen esityksen tutkimukselle erilaisissa sosiohistoriallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

”Musical Gender in Performance” -artikkelissa Moisala tarkastelee musiikin neljää ontologista ulottuvuutta sukupuoliesityksen tutkimisen kannalta: musiikki on kielen tavoin primaari mallitussysteemi, se on ruumiillista toimintaa, se on sosiaalisesti kontrolloitua ja siinä on muutosvoimaa. Hän esittelee käsitteen ”musiikillinen sukupuoli” ja väittää, että musiikkiesitys antaa uudenlaisia näkökulmia sukupuolen tutkimukseen.

Lisätietoa aiheesta:

 

 

 

Takaisin