Takaisin

Pirkko Moisala

Pirkko Marjatta Moisala
14.11.1953, Taivalkoski

Filosofian maisteri 1982 ja filosofian lisensiaatti 1988 (musiikkitiede), Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 1991, musiikkitiede, Turun yliopisto

Musiikkitieteen ja etnomusikologian professori, Helsingin yliopisto 2008

Musiikkitieteen professori, Turun yliopisto, 1997 ja 2007–2008
Professor i musikvetenskap, Åbo Akademi, 1998—2007
Yliassistentti, Turun yliopisto 1990–1997
Tutkija, Suomen Akatemia 1987—1990
Etnomusikologian lehtori, Sibelius-Akatemia 1984–1987
Etnomusikologian vs. assistentti, Helsingin yliopisto, 1983–1984

Tutkimusteemat
Musiikintutkimuksen (sosiaalisesti tietoinen) metodologia
Alkuperäiskansojen hyvinvointi ja musiikki
Etnisyyden ja kuulumisen rakentaminen musiikin keinoin
Musiikki tarkasteltuna sukupuolen ja feminismin kuulokulmista

Palkinnot ja erityissaavutukset
Silver Medal, World Didac Foundation, 1988
Honorary dedication, Music Museum of Nepal, 2014

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Pirkko Moisala, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Alkuperäiskansojen musiikki ja hyvinvointi

Professori Pirkko Moisalan johtama tutkimushanke Indigenous Musics and Well-Being tutkii musiikkia alkuperäiskansojen voimaannuttamisen, yhteenkuulumisen ja kulttuuriperinteen säilyttämisen välineenä.

– Niin yhteisöjen kuin yksilöidenkin hyvinvointi rakentuu mentaalisista, fyysisistä, sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä, joihin musiikkikäytännöillä voidaan vaikuttaa.

Projektin osatutkimukset käsittelevät saamelaisten, Nepalin gurungien, Kanadan alkuperäisväestön ja Bolivian cholitojen musiikkikäytäntöjä yhteisön hyvinvoinnin lisääjinä.

Professori Pirkko Moisalan videohaastattelu tästä tutkimusaiheestaan (Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan Humanistinen tutkimus vaikuttaa -verkkosivusto 2014).

Ghantu-tanssiesitys kokoaa yhteen kaikki kyläläiset. Kuva: Pirkko Moisala.​
Ghantu-tanssiesitys kokoaa yhteen kaikki kyläläiset. Kuva: Pirkko Moisala.​

 

Takaisin