Takaisin

Pirkko Koski

Pirkko Kaarina Mirjami Koski
22.12.1941, Jyväskylän maalaiskunta

Kirjastotutkinto 1963, Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti 1964 (kirjallisuudenhistoria) ja filosofian kandidaatti 1980 (yleinen kirjallisuustiede, draamalinja), Tampereen yliopisto
Filosofian lisensiaatti 1989 (yleinen kirjallisuustiede, draama), Turun yliopisto
Filosofian tohtori (teatteritiede) 1992 Helsingin yliopisto

Dosentti ja emeritasopimus 2008-, Helsingin yliopisto
Taideteollinen korkeakoulu dosentti 1998–2007

Teatteritieteen ja draamakirjallisuuden va. ja määräaikainen apulaisprofessori 1989–1995, apulaisprofessori 1995–1998 ja professori 1998–2007, Helsingin yliopisto
Vuoteen 1979 asti kirjastonhoitajana ja tutkimusapulaisena eri työnantajien palveluksessa
Suomen Teatterijärjestöjen keskusliitto vt. toiminnanjohtaja yhteensä 3 vuotta vuosina 1977–1984
Teatterimuseon johtaja 1981–1988
Demarin teatterikriitikko 1979–1991

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Suomen teatteri ja teatterihistoria, esitystutkimus ja -analyysi, teatteri ja yhteiskunta

Palkinnot ja erityissaavutukset
Suomen näyttämötaiteen kultainen kunniamerkki 2001
Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkki 2002

Tekstit: Pirkko Koski ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Yhteydenpito tutkijakollegoihin jatkuu eläkkeeltäkin

Kansainväliset tutkijayhteydet ovat olleet minulle tärkeitä koko urani aikana. Niitä on mielestäni ylläpidettävä yllä niin kauan kun olen tutkijantyössä mukana. Jotakin on silti myös muuttunut. Eläkeläinen voi olla kansainvälinen itsekkäällä tavalla ja valita henkilökohtaisesti kiinnostavat asiat institutionaalisia yhteyksiä ajattelematta.

Osallistuminen kongresseihin ja symposiumiin rajoittuu nykyisin ajankohtaisiin omiin tutkimushankkeisiin. Aikaisemminkin melkein kaikkia tärkeimpiä suomalaista teatteria koskevia tutkimuksiani olen julkaisukielestä riippumatta testannut esittelemällä niitä kansainvälisissä tutkijatapaamisissa. Tämä jatkuu edelleen, vaikka pienemmässä mittakaavassa.

Muutamat tutkijayhteisöt ovat muodostuneet hyvin tutuiksi, esimerkiksi International Federation of Theatre Researchin edelleen aktiivisesti toimiva. Samoin vuosittain kokoontuva historiografian työryhmä, jonka ensimmäinen varsinainen kokoontuminen järjestettiin Helsingin yliopistossa vuonna 1993. Pohjoismaat puolestaan ovat kuin sukulaisia, yhteyksiä on niin monenlaisia ja useilta vuosikymmeniltä.

Eläkkeelle siirtymisen jälkeen on ollut tärkeätä huomata oman oppiaineeni etenevän loistavasti ilman minuakin. Voin silti kuulua joukkoon, nyt rivitutkijana, ja osallistua erilaisiin tutkijatapaamisiin ja oppiaineen arkipäivässä marginaaliin jääviin hankkeisiin.

Yksi tällainen on Tieteen termipankki. Siinä eri alojen tutkijat talkootyönä kokoavat tieteellisten termien määritelmiä opiskelijoiden, tutkijoiden ja ylipäätään termien määrittelyä kaipaavien yhteiseen käyttöön.

Vaikka opiskelijoiden ja tutkijakoulutettavien sukupolvi on vähitellen kokonaan vaihtunut, niin vielä odotan muutamaa tohtorinkaronkkaa ja mahdollisuutta nähdä virkavuosinani opintonsa aloittaneen tutkijan puolustavan väitöskirjaansa.

Pirkko Koski yhdessä kesäkoulun opettajien kanssa. Edessä Freddie Rokem (Tel Aviv) ja Janelle Reinelt (tässä vaiheessa UC Irvine), takana William Worthen (tässä vaiheessa UC Berkeley) , Steve Wilmer (Trinity College Dublin) ja Bruce McConachie (University of Pittsburgh). Kuva: Pirkko Kosken kotiarkisto.​
Pirkko Koski yhdessä kesäkoulun opettajien kanssa. Edessä Freddie Rokem (Tel Aviv) ja Janelle Reinelt (tässä vaiheessa UC Irvine), takana William Worthen (tässä vaiheessa UC Berkeley) , Steve Wilmer (Trinity College Dublin) ja Bruce McConachie (University of Pittsburgh). Kuva: Pirkko Kosken kotiarkisto.​

 

Takaisin