Takaisin

Pirkko Koski

Pirkko Kaarina Mirjami Koski
22.12.1941, Jyväskylän maalaiskunta

Kirjastotutkinto 1963, Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti 1964 (kirjallisuudenhistoria) ja filosofian kandidaatti 1980 (yleinen kirjallisuustiede, draamalinja), Tampereen yliopisto
Filosofian lisensiaatti 1989 (yleinen kirjallisuustiede, draama), Turun yliopisto
Filosofian tohtori (teatteritiede) 1992 Helsingin yliopisto

Dosentti ja emeritasopimus 2008-, Helsingin yliopisto
Taideteollinen korkeakoulu dosentti 1998–2007

Teatteritieteen ja draamakirjallisuuden va. ja määräaikainen apulaisprofessori 1989–1995, apulaisprofessori 1995–1998 ja professori 1998–2007, Helsingin yliopisto
Vuoteen 1979 asti kirjastonhoitajana ja tutkimusapulaisena eri työnantajien palveluksessa
Suomen Teatterijärjestöjen keskusliitto vt. toiminnanjohtaja yhteensä 3 vuotta vuosina 1977–1984
Teatterimuseon johtaja 1981–1988
Demarin teatterikriitikko 1979–1991

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Suomen teatteri ja teatterihistoria, esitystutkimus ja -analyysi, teatteri ja yhteiskunta

Palkinnot ja erityissaavutukset
Suomen näyttämötaiteen kultainen kunniamerkki 2001
Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkki 2002

Tekstit: Pirkko Koski ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Tutkimuksen ja opetuksen liitto

Tullessani yliopistoon 1980-luvulla teatteritieteessä elettiin kaikissa maissa muutoksen aikaa, ja meillä muutos edellytti myös perustan vahvistamista. Professorin on seurattava koti- ja ulkomaista tutkimusta, mutta kyettävä myös välittämään tieto opetuksen kautta opiskelijoille. Oman ja yhteisen edun välille oli ja on löydettävä tasapaino. Haastavaa – ja onnistuessaan palkitsevaa.

Osallistuminen kansainväliseen toimintaan oli itselleni alusta saakka selvää. Katsoin myös tärkeäksi sitoa koko teatteritieteen oppiaineen siihen mukaan. Omat tutkimukseni ovat koskeneet ja koskevat edelleen Suomea, mutta yleensä ne ovat syntyneet vuorovaikutuksessa kansainvälisen tutkijayhteisön kanssa.

Pohjoismaisia professoreita Hanasaaressa 1990. Vasemmalta Willmar Sauter (Tukholma), Pirkko Koski, Claes Zilliacus (Åbo Akademi). Taustalla Per Ringby (Umeå). Nordiska Teaterforskare perustettiin edellisenä vuonna. Kuva: Pirkko Kosken kotiarkisto.​
Pohjoismaisia professoreita Hanasaaressa 1990. Vasemmalta Willmar Sauter (Tukholma), Pirkko Koski, Claes Zilliacus (Åbo Akademi). Taustalla Per Ringby (Umeå). Nordiska Teaterforskare perustettiin edellisenä vuonna. Kuva: Pirkko Kosken kotiarkisto.​

Minulle on tärkeää oman maan teatterin ja teatterihistorian tutkiminen, mutta myös Suomea koskevan tiedon välittäminen maamme ulkopuolelle. Olen yhdistänyt nämä tavoitteet valitsemalla aiheet Suomesta ja menetelmät kansainvälisistä yhteyksistä. Näin esimerkiksi Hella Wuolijoen ja Bertolt Brechtin yhteistyö tai Kristian Smedsin ohjaukset ovat löytäneet lukijoita meiltä ja muualta. Joskus tämä työtapa on johtanut kansainvälisiin julkaisuihin, vielä useammin suomenkielisen kirjan luvuksi tai lehden artikkeliksi.

Tutkimustyössä olen kokenut tärkeäksi tasapainoilun yhteisten – usein tohtoriopiskelijoiden kanssa – ja omien projektien välillä. Alamme on laaja, ja vuorovaikutus muiden kanssa laajentaa näkökulmaa ja tietämystä. Omat hankkeet taas auttavat syventämään tietämystä ja pysyttäytymään uusien tutkijoiden tasolla, joskus edelläkin.

Opiskelijoiden kanssa tutustumassa teatterin juuriin Ateenassa (Epidauroksen teatteri ).Kuvassa mukana myös irlantilaisia opiskelijoita. Kuva: Pirkko Kosken kotiarkisto.​
Opiskelijoiden kanssa tutustumassa teatterin juuriin Ateenassa (Epidauroksen teatteri ).Kuvassa mukana myös irlantilaisia opiskelijoita. Kuva: Pirkko Kosken kotiarkisto.​

 

Takaisin