Takaisin

Peter Stadius

16.1.1970, Turku

Filosofian maisteri 1997, tohtori 2005 (historia), Helsingin yliopisto

Pohjoismaiden tutkimuksen vt. professori 2013–2015, professori 2015-, Helsingin yliopisto
Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksen (CENS) tutkimusjohtaja 2013-, Helsingin yliopisto

Pohjoismaiden tutkimuksen vt. yliopistolehtori 2006–2013, Helsingin yliopisto
Zacharias Topelius Skrifterin projektisihteeri 2005–2006, Svenska litteratursällskapet i Finland
Pohjoismaiden historian vt. assistentti 2000–2001, Helsingin yliopisto

Tutkimusaiheita:
Kuva Pohjoismaista, kansalliset ja alueelliset stereotypiat, pohjoismainen yhteistyö, vähemmistökulttuurit, Euroopan pohjoinen ja etelä, muistikulttuuri

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Linda Tammisto / Helsingin yliopisto
Tekstit: Peter Stadius (Tomas Sjöblom, toim.)
Kääntänyt Tomas Sjöblom

Pohjoismaat keskipisteenä

Peter Stadius perusti vuonna 2014 tutkijaverkoston Mapping North and South in Europe (NASE), jonka yhteydessä on järjestetty jo yksi konferenssi ja kolme työpajaa. Verkosto tutkii pohjoista ja etelää pitkäaikaisina ajatusmalleina mielikuvissa Euroopan kartasta.

Verkostoon kuuluu historioitsijoita, kirjallisuustieteilijöitä ja valtiotieteilijöitä seitsemästä eri maasta. Stadius on vuodesta 2015 lähtien johtanut Suomen Akatemian rahoittamaa Romanit ja pohjoismainen yhteiskunta -hanketta. Tässä poikkitieteellisessä hankkeessa tutkitaan romanien vähemmistökulttuurin ja pohjoismaisen enemmistökulttuurin välisiä suhteita ja strategioita.

Stadius on myös mukana Tromsön yliopiston hallinnoimassa kansainvälisessä Arctic Modernities -tutkimusprojektissa. Stadiuksen osuus käsittelee Petsamoa osana nuoren Suomen kansallista modernisoitumispyrkimystä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on Kolosjoen nikkelikaivos ja kaivosyhteisö arkkitehtonisena kansallisena moderniushankkeena.

Stadius on myös ollut aktiivinen suomalaisissa ja pohjoismaisissa historioitsijayhteisöissä. Hän oli Historiska föreningenin puheenjohtaja vuosina 2011–2014, ja nykyään hän toimii puheenjohtajana vasta perustetussa Nordiska historikerkommitténissa (Pohjoismainen historioitsijatoimikunta), joka on pohjoismainen kattojärjestö kansallisille historiaseuroille.

Peter Stadius piti juhlaluennon toukokuussa 2015 saatuaan nimityksen pohjoismaiden tutkimuksen professorin tehtävään. Kuva: Historiska Föreningen/Michaela Bränn
Takaisin