Takaisin

Päiviö Tommila

Juhani Päiviö Tommila
4.8.1931, Jyväskylä

Filosofian kandidaatti (Suomen historia) 1954, maisteri (priimus) 1957, lisensiaatti 1960, tohtori (priimus) 1964, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston rehtori 1988–1992
Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston dekaani 1987–1988
Helsingin yliopiston Suomen historian professori 1976–1994
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani 1967–1971, 1973–1975
Turun yliopiston Suomen historian professori 1965–1976
Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti 1962–1967
Helsingin yliopiston historian assistentti 1959–1965
Nurmijärven historiatoimikunnan palveluksessa 1955–1957

Tieteellisten seurain valtuuskunta 1989–2000
Suomen Viron-instituutin valtuuskunta 1993–2002
Suomen lehdistön historia -projektin johtaja 1975–1992
Suomen kulttuurirahaston hallitus 1978–1985, puheenjohtaja 1985–1987, hallintoneuvosto 1987–1996, esimies 1994–1996
Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja 1983–1990

Kunnianosoitukset:
Akateemikon arvonimi 2004
Suomen Valkoisen Ruusun K I
Suomen Leijonan K.
Jyväskylän yliopiston kunniatohtori 1998
Viron tiedeakatemian akateemikko 1991

Kuva: Humanistinen tiedekunta
Teksti: Olli Siitonen

Suomen lehdistön historia ja muita julkaisuja

Kymmenosainen Suomen lehdistön historia on Päiviö Tommilan laajamittaisin julkaisuprojekti. Yli vuosikymmenen kestänyt hanke kattoi kaikki suomalaiset yliopistot työllistäen samalla liudan tutkijoita ja opiskelijoita. Projektin lopputuloksena syntyi kattavan teoksen ohella myös muuta tutkimusta.

– Kunnon projektin täytyy tuottaa monipuolisia merkkejä itsestään, eli erilaisia julkaisuja. Lehdistön historiaa käsittelevään hankkeeseen osallistui suuri määrä tukijoita ja se tuotti lopputuloksensa Suomen lehdistön historian ohella joukon väitöskirjoja, monografioita ja muita julkaisuja.

Tutkimusprojekti vertautuu taloudellisessa ja hallinnollisessa mielessä yritystoimintaan; työntekijät tarvitsevat palkkaa elääkseen ja kustannukset on laskettava. Tommila vastasi johtajan asemassa osaltaan tutkimusrahoituksen hankkimisesta ja toimi tutkimuksen ohella myös laajalti hallinnollisissa tehtävissä.

Suureen tutkimusprojektiin osallistuminen tarjosi kullanarvoisia kokemuksia opiskelijoille ja nuorille tutkijoille.

– Projekti oli myös eräänlainen koulutusväylä ja se työllisti useita opinnäytteiden tekijöitä. Siinä tehtyä työtä voi niin ikään rinnastaa seminaaritoimintaan.

Suomen lehdistön historia ilmestyi kymmenosaisena painoksena vuosina 1985–1992.

Ote Tommilan julkaisuista:
Helsinki kylpyläkaupunkina 1830 - 1850-luvuilla. 1955
Nurmijärven pitäjän historia I–II. 1958–1959
La Finlande dans la politique européenne en 1809–1815. 1962 (väitöskirja)
Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 1860. 1963
Arvid-David Hummel. 1963
Suomen historian dokumentteja I–II. 1968–1970 (M. Juvan, V. Niitemaan kanssa)
Jyväskylän kaupungin historia I–II. 1970–1972
Keski-Suomen lehdistö I–IV. 1970 - 1979 (T. Raition kanssa)
Oulun Wiikko-Sanomia 1829–1879. 1984
Suomen autonomian synty 1808–1819. 1984
Suomen historiankirjoitus. 1989
Tunne yliopistosi. 1992
Soome ajakirjanduse algus. 1992
Edwin Linkomies: suomalainen vaikuttaja. 1996 (toimittaja H. Heikkilän kanssa)
Päätoimittaja: Suomen kulttuurihistoria I–III. 1979–1982
Muuttuva kylä. 1980
Suomen kaupunkilaitoksen historia I–III. 1981–1984
Suomen lehdistön historia 1–10. 1985–1992
Herää Suomi. 1989
Miten meistä tuli historian tohtoreita. 1998
Suomen tieteen historia 1–4. 2000–2002.

Takaisin