Takaisin

Päiviö Tommila

Juhani Päiviö Tommila
4.8.1931, Jyväskylä

Filosofian kandidaatti (Suomen historia) 1954, maisteri (priimus) 1957, lisensiaatti 1960, tohtori (priimus) 1964, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston rehtori 1988–1992
Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston dekaani 1987–1988
Helsingin yliopiston Suomen historian professori 1976–1994
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani 1967–1971, 1973–1975
Turun yliopiston Suomen historian professori 1965–1976
Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti 1962–1967
Helsingin yliopiston historian assistentti 1959–1965
Nurmijärven historiatoimikunnan palveluksessa 1955–1957

Tieteellisten seurain valtuuskunta 1989–2000
Suomen Viron-instituutin valtuuskunta 1993–2002
Suomen lehdistön historia -projektin johtaja 1975–1992
Suomen kulttuurirahaston hallitus 1978–1985, puheenjohtaja 1985–1987, hallintoneuvosto 1987–1996, esimies 1994–1996
Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja 1983–1990

Kunnianosoitukset:
Akateemikon arvonimi 2004
Suomen Valkoisen Ruusun K I
Suomen Leijonan K.
Jyväskylän yliopiston kunniatohtori 1998
Viron tiedeakatemian akateemikko 1991

Kuva: Humanistinen tiedekunta
Teksti: Olli Siitonen

Muuttuva yliopisto ja alumnitoiminta

Päiviö Tommila muistaa, miten yliopistolaitos laajentui ja levittäytyi 1960–70-lukujen vaihteessa; opiskelijamäärät kasvoivat, uusia yliopistoja avattiin ja virkoja perustettiin tiheään tahtiin. Ajat ovat nyt toiset, mutta emeritusprofessori uskoo yliopiston pysyvän pystyssä.

Tutkimusrakenteellisista ja hallinnollisista uudistuksista väännettiin kättä myös Tommilan rehtorikaudella 1990-luvun alussa. Teemat ovat tältä osin vanhoja tuttuja ja aina löytyy myös ihmisiä joiden mielestä hallintoa tai opettajakuntaa on yliopistolla liikaa.

– Resurssien jakamisesta on kinasteltu aina, eikä tämä koske pelkästään yliopistomaailmaa. Samalla tavoin toimitaan myös valtakunnan politiikassa, kun rahaa jaetaan eri ministeriöiden ja alojen kesken.

Suomen Kulttuurirahaston hallituksen ja hallitusneuvoston puheenjohtajana toiminut Tommila pitää tärkeimpänä kriteerinä annetun opetuksen tulosta, eli tutkimustulosten näkyvyyttä ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä opetuksen tasoon. Tutkimuksen näkyminen ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan uusia rahoituskanavia on löydettävä myös yliopistomaailman ulkopuolelta.

Yliopisto on saanut lahjoituksia jo Ruotsin vallan ajoilta lähtien, mutta aikojen saatossa on myös kehitetty uusia menetelmiä vastaamaan muuttuvan yliopiston tarpeisiin. Tommila oli rehtorikaudellaan mukana perustamassa Helsingin yliopiston alumniyhdistystä, jonka perusajatuksena on kytkeä opintonsa päättäneet kansalaiset yliopiston toimintaan.

– Kun alumnitoimintaa seuraa sivusta, niin näkee miten se on viimeisen viiden tai kymmenen vuoden aikana päässyt kukoistamaan. Samalla on tullut entistä enemmän ymmärretyksi, miten siihen panostamisesta voi olla jotakin hyötyäkin.

Emeritusprofessorit Päiviö Tommila ja Eino Jutikkala Tommilan akateemikkojuhlassa, 2004. Kuva: Humanistinen tiedekunta.

 

Takaisin