Takaisin

Päiviö Tommila

Juhani Päiviö Tommila
4.8.1931, Jyväskylä

Filosofian kandidaatti (Suomen historia) 1954, maisteri (priimus) 1957, lisensiaatti 1960, tohtori (priimus) 1964, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston rehtori 1988–1992
Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston dekaani 1987–1988
Helsingin yliopiston Suomen historian professori 1976–1994
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani 1967–1971, 1973–1975
Turun yliopiston Suomen historian professori 1965–1976
Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti 1962–1967
Helsingin yliopiston historian assistentti 1959–1965
Nurmijärven historiatoimikunnan palveluksessa 1955–1957

Tieteellisten seurain valtuuskunta 1989–2000
Suomen Viron-instituutin valtuuskunta 1993–2002
Suomen lehdistön historia -projektin johtaja 1975–1992
Suomen kulttuurirahaston hallitus 1978–1985, puheenjohtaja 1985–1987, hallintoneuvosto 1987–1996, esimies 1994–1996
Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja 1983–1990

Kunnianosoitukset:
Akateemikon arvonimi 2004
Suomen Valkoisen Ruusun K I
Suomen Leijonan K.
Jyväskylän yliopiston kunniatohtori 1998
Viron tiedeakatemian akateemikko 1991

Kuva: Humanistinen tiedekunta
Teksti: Olli Siitonen

Juhlavuosi 1990

Käsillä oleva 375 Humanistia -hanke linkittyy osaksi yliopiston juhlavuotta 375. Vuonna 1990 järjestetyt juhlallisuudet osuivat puolestaan Päiviö Tommilan rehtorikaudelle. 350-vuotiasta yliopistoa juhlittiin näyttävästi rehtorin eläessä luonnollisesti tiiviisti mukana juhlatunnelmissa. Tommila avasi 9.10. järjestetyn Kansallisen pääjuhlan puheella, jonka yliopisto-opetusta puolustavat sanat ovat ajankohtaisia niin ikään juhlavuonna 2015.

– Yliopisto tekee työtään tulevia sukupolvia varten. Siksi yliopiston työn arvostaminen on jokaisen maan tulevaisuuden rakentamista. Kansakunnan tulevaisuutta ajatellen ei myöskään ole sen parempaa investointikohdetta kuin koulutuksen ja tutkimuksen korkeatasoisena pitäminen. Tämän taas täytyy olla jokaiselle maalle kunnia-asia, sillä – lainatakseni yliopistojen maailmanliiton kokoukseen osallistuneen Unescon pääjohtajan, entisen yliopistonrehtorin Federico Mayorin sanoja – ”yliopiston menestys kuvastaa yleensä myös maan menestystä”.

Yliopiston perustamisen 350-vuotispäiväjuhla Finlandia-talossa 26.3.1990. Rehtori Päiviö Tommila kättelee juhlien iäkkäintä vierasta arkkiatri Arvo Ylppöä. Kuva: Helsingin yliopiston kuvalaitos / Helsingin yliopistomuseo.

Helsingin yliopisto isännöi juhlavuonna 1990 myös Maailman yliopistojen liiton kokousta, joka toi maamme pääkaupunkiin arvovieraita yli neljästäsadasta yliopistosta ympäri maailmaa. Tommilan mukaan rehtorikollegat ovat jälkikäteen muistelleen sateen kouriin joutunutta yliopiston juhlakulkuetta. Epävakaiseen säähän oli kuitenkin varauduttu, ja vierailijoiden hämmästykseksi kulkue muuttui nopeasti sateenvarjomereksi, yliopiston tarjotessa kulkueen osallistujille säänsuojat.

Yliopistovuoden avaavat ja perinteeksi muuttuneet avajaiskarnevaalit järjestettiin ensimmäisen kerran niin ikään Tommilan rehtorikaudella vuonna 1990. Syyskuun 11. päivänä järjestetyssä tilaisuudessa pitämässään puheessa Rehtori Tommila toivoi tapahtuman toimivan alkusysäyksenä uudelle akateemiselle karnevaaliperinteelle. Kahdenkymmenenviiden vuoden jälkeen voitaneen todeta tämän toiveen toteutuneen ja perinteen kestäneen elinvoimaisena.

11.9.1990 järjestettyjen 350-vuotisjuhlakarnevaalien tunnus lasinalusessa. Kuva: Helsingin yliopiston kuvalaitos / Helsingin yliopistomuseo.

 

Takaisin