Takaisin

Päiviö Tommila

Juhani Päiviö Tommila
4.8.1931, Jyväskylä

Filosofian kandidaatti (Suomen historia) 1954, maisteri (priimus) 1957, lisensiaatti 1960, tohtori (priimus) 1964, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston rehtori 1988–1992
Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston dekaani 1987–1988
Helsingin yliopiston Suomen historian professori 1976–1994
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani 1967–1971, 1973–1975
Turun yliopiston Suomen historian professori 1965–1976
Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti 1962–1967
Helsingin yliopiston historian assistentti 1959–1965
Nurmijärven historiatoimikunnan palveluksessa 1955–1957

Tieteellisten seurain valtuuskunta 1989–2000
Suomen Viron-instituutin valtuuskunta 1993–2002
Suomen lehdistön historia -projektin johtaja 1975–1992
Suomen kulttuurirahaston hallitus 1978–1985, puheenjohtaja 1985–1987, hallintoneuvosto 1987–1996, esimies 1994–1996
Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja 1983–1990

Kunnianosoitukset:
Akateemikon arvonimi 2004
Suomen Valkoisen Ruusun K I
Suomen Leijonan K.
Jyväskylän yliopiston kunniatohtori 1998
Viron tiedeakatemian akateemikko 1991

Kuva: Humanistinen tiedekunta
Teksti: Olli Siitonen

Haaveeni

Helsingin yliopistoon 1950-luvun alussa Suomen historian opiskelijaksi kirjautunut Päiviö Tommila ei ole katunut ainevalintojaan. Opinnot johtivat rehtorin pestiin kulminoituneeseen pitkään akateemiseen uraan professuureineen ja laajoine tutkimusprojekteineen. Emeritusprofessori avaa käsityksiään tutkimuskohteensa luonteesta.

– Historiantutkimus muuttuu uusien löydösten ja valittujen näkökulmien myötä. Historialla on tutkimuskohteena lohdullinen puolensa, sillä se lisääntyy koko ajan. Aina tulee lisää historiaa ja tutkittavaa, eikä tutkittavista aiheista tule näin ollen pulaa.

Historiantutkijan uralla on oma päätepisteensä, mutta toisaalta tämä avaa samalla mahdollisuuksia nuoremmille tutkijoille. Tutkimus on jäänyt emeritusprofessorin elämässä vähemmälle, mutta jälkipolvilla riittää koluttavaa hänen laajassa tuotannossaan. Tommila ei lähde murehtimaan tutkimatta jääneitä aiheita, vaan näkee alan tulevaisuuden optimistisessa valossa. Emeritus pohtii omaa uraansa ja sen vaikutusta suomalaiseen historiantutkimukseen.

– Tutkija ei ole tutkija, ellei hänellä ole jopa osittain epärealistisia tavoitteita. Sitä miettii, mitä kaikkea olisi pitänytkään tutkia. Lopulta tämä kaikki on kuitenkin vain jossittelua, eikä siihen pidä käyttää liikaa energiaa. Pikemminkin pitäisi olla iloinen siitä, että on jaksanut ja saanut kirjoittaa näinkin paljon kirjoja. Samalla sopii toivoa, että siitä opetustyöstä mitä on näinä vuosikymmeninä tehnyt, on ollut hyötyä ja että se on vienyt tutkimusta eteenpäin ja tarkentanut kuvaa menneisyydestä.

Esimerkkinä tästä voidaan pitää kymmenosaista Suomen lehdistön historiaa, joka päättyy 1980–1990-lukujen vaihteeseen. Vaikka tiedonvälitys ja lehdistö ovat muuttuneet viime vuosina radikaalisti, on lehdistön toiminta jatkunut. Jatkotutkimus on nuorempien hartioilla, mutta Tommilan luotsaama projekti tarjoaa vankan pohjan tulevalle tutkimukselle.

Muotokuva yliopiston päärakennukselta. Kuva: Mika Federley.

 

Takaisin