Takaisin

Paavo Hohti

Paavo Hohti
19.10.1944, Helsinki

Filosofian tohtori 1976, Helsingin yliopisto (Kreikan ja Rooman kirjallisuus)
Dosentti Helsingin ja Tampereen yliopistoissa 1977-

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja 2004–2013
Suomen Kulttuurirahaston asiamies 1980–1989, yliasiamies 1990–2004
Latinan kielen lehtorina Tampereen yliopistossa 1973–1980

Bonnier Books Finland hallitus 2011
Sanoma Oyj:n hallitus 1999–2011
Huhtamäki Oyj:n hallintoneuvosto 1990–1999, hallitus 1999–2008
WSOY:n hallintoneuvosto 1991–1999

Tutkimusteemat ja julkaisut:
Tutkimuksia antiikin Kreikan ja Bysantin historiankirjoituksesta ja retoriikasta sekä papyrologiasta
Acta Byzantina Fennica, toimitustyö (1985–1990)
Aristoteleen Retoriikka ja Poetiikka -teosten suomennos (1997)
Yksityisten säätiöiden toimintaa ja historiaa käsitteleviä julkaisuja

Huomionosoitukset ja kunniamerkit:
Professorin arvonimi 2003
SVR I ritari, Pyhän Karitsan ritarikunnan komentaja, Kreikan Kunniaritarikunnan I luokan komentaja

Kuva: Ida Pimenoff
Teksti: Olli Siitonen

”Tutkimuksen välineellistyminen on vaara humanismille”

Tutkimus avaa myös näkökulmia oman aikamme edellytyksistä ja tilanteista käsin. Tältä pohjalta voidaan päästä tuloksiin, joilla on yhteiskunnallista relevanssia. Tutkimuksen välineellistyminen välittömän hyödyn saavuttamiseen näyttäytyy vaarana ja on Paavo Hohdin mukaan pohjimmiltaan humanistisen perusajattelun vastaista.

– Ajatuksien ja näkökulmien esiin tuominen on nimenomaan humanisteille ominainen toimintatapa. Mikäli tätä ei tehdä, jää suuri osa yhteiskunnan henkisestä voimavarasta käyttämättä. Humanismiin kuuluu tietty optimistisuus, usko ihmiseen ja kykyyn löytää ratkaisuja. Vaikka todellisuus ei ole aina auvoista, vaikuttaa jossain taustalla professori Holger Thesleffiltä toisena opiskeluvuotena kuulemani lausahdus ”sivistyneen ihmisen ensimmäinen velvollisuus on olla hyvällä tuulella”.


 

Takaisin