Takaisin

Minna Palander-Collin

Minna Johanna Palander-Collin
31.8.1967, Helsinki

Filosofian tohtori 1999, filosofian kandidaatti 1991 (englantilainen filologia), (sivuaine romaaninen filologia), Helsingin yliopisto
Aineenopettajan pätevyys ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 1998, Helsingin yliopisto

2009– englannin kielen professori, Helsingin yliopisto
2011–2015 englantilaisen filologian oppiainevastuuhenkilö
2014– nykykielten laitoksen varajohtaja
2007–2009 yliopistotutkija, tutkijakollegium
2006–2007 yliopistonlehtori, englannin kielen laitos
2002–2006 tohtoriassistentti, englannin kielen laitos
1989–2001 mm. tutkimusavustajana, assistenttina, lehtorina, tuntiopettajana Helsingin yliopistossa, englannin opettajana työväenopistossa, jatko-opintoja Osk. Huttusen säätiön apurahalla Oxfordin yliopistossa

Tutkimusteemat
englannin kielen historia, historiallinen sosiolingvistiikka, sosiopragmatiikka, korpuslingvistiikka, kieli ja identiteetti, kielen vaihtelu ja muutos

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Linda Tammisto
Tekstit: Minna Palander-Collin, Kaija Hartikainen (toim.)

Yli tuhat vuotta muuttuvaa englantia

Englanti on mainio tutkimuskohde kielitieteilijälle, sillä englantia on säilynyt runsaasti ainutlaatuisen pitkältä ajalta. Kielen vaihtelua ja muutoksen etenemistä voidaan tutkia muinaisenglannin ajalta ennen vuotta 1000 aina nykypäivään asti.

Tutkimuksissani olen selvittänyt muutoksen etenemistä pitkinä ajanjaksoina 1100-luvulta 1600-luvulle. Silloin voidaan kysyä, ketkä tai millaiset kielenkäyttötilanteet muutosta edistävät tai kuinka nopeasti muutokset etenevät. Uusimmissa projekteissani olen selvittänyt kielen merkitystä sosiaalisten suhteiden, roolien ja identiteettien luomisessa 1500–1800-luvuilla. Samoin kuin vaatteilla, tavoilla tai makumieltymyksillä osoitetaan kuulumista johonkin ryhmään, myös kielellä luodaan identiteettiä.

Kielikäytänteet ja sosiaaliset merkitykset ajassa 1700­–1900 -projektissa tutkimme, kuinka kielikäytänteiden muutokset ja sosiaaliset tekijät nivoutuvat toisiinsa ja kuinka niiden keskinäistä suhdetta voisi tutkia. Keskitymme sosiaalisiin ryhmiin, ryhmien eroihin, sosiaalisiin ambitioihin ja asenteisiin liittyviin kielikäytänteisiin 1700- ja 1800-lukujen Britanniassa. Sosiaaliset tekijät ovat osittain olemassa kielen ulkopuolella, mutta niitä myös ilmaistaan ja luodaan kielellä. Mikä on kielikäytänteiden rooli muutoksessa ryhmien välisten suhteiden muuttuessa? Sekä yksilöön että yhteiskunnan rakenteisiin liittyvät tekijät vaikuttavat eri tilanteissa käytettyyn kieleen.

Minna Palander-Collinin julkaisutuotantoa. Kuva: Anni Aarinen​
Minna Palander-Collinin julkaisutuotantoa. Kuva: Anni Aarinen​

 

 

 

Takaisin