Takaisin

Minna Palander-Collin

Minna Johanna Palander-Collin
31.8.1967, Helsinki

Filosofian tohtori 1999, filosofian kandidaatti 1991 (englantilainen filologia), (sivuaine romaaninen filologia), Helsingin yliopisto
Aineenopettajan pätevyys ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 1998, Helsingin yliopisto

2009– englannin kielen professori, Helsingin yliopisto
2011–2015 englantilaisen filologian oppiainevastuuhenkilö
2014– nykykielten laitoksen varajohtaja
2007–2009 yliopistotutkija, tutkijakollegium
2006–2007 yliopistonlehtori, englannin kielen laitos
2002–2006 tohtoriassistentti, englannin kielen laitos
1989–2001 mm. tutkimusavustajana, assistenttina, lehtorina, tuntiopettajana Helsingin yliopistossa, englannin opettajana työväenopistossa, jatko-opintoja Osk. Huttusen säätiön apurahalla Oxfordin yliopistossa

Tutkimusteemat
englannin kielen historia, historiallinen sosiolingvistiikka, sosiopragmatiikka, korpuslingvistiikka, kieli ja identiteetti, kielen vaihtelu ja muutos

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Linda Tammisto
Tekstit: Minna Palander-Collin, Kaija Hartikainen (toim.)

Yhdessä tekemällä asiat sujuvat

Vuosina 2011–2015 olen toiminut  englantilaisen filologian oppiainevastuuhenkilönä ja vuodesta 2014 nykykielten laitoksen tutkimuksesta vastaavana varajohtajana.

Olen toiminut monissa muissakin asiantuntija- ja luottamustehtävissä kuten Helsingin yliopiston tieteentekijöiden hallituksessa ja tiedotusvastaavana, Suomen englannintutkijoiden järjestön FINSSEn hallituksessa, yliopistollisten koulutusohjelmien arvioijana Liettuassa, Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opintotaitotoimikunnan puheenjohtajana ja tutkijakollegiumin johtoryhmässä. Monipuoliset tehtävät tarjoavat uusia näkökulmia ja tuttavuuksia, ja niissä pääsee vaikuttamaan yliopiston ja oman alan toimintaan, ja välillä ollaan mukavuusalueen ulkopuolella oppimassa uutta. Yhdessä tekemällä ovat asiat sujuneet aina mukavammin kuin yksin puurtamalla.

Keskeinen, pitkäaikainen ja kansainvälinen tutkimusympäristöni on Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen (Varieng) -tutkimusyhteisö, joka oli Suomen Akatemian nimeämä huippuyksikkö vuosina 2000-2011. Tämä joukko on kansainvälisesti tunnettu kokoamistaan korpuksista kuten Helsinki Corpus ja Corpus of Early English Correspondence.

VARIENG Scientific Advisory Board meeting, 21–22 November 2013, with Prof. Antoinette Renouf (Birmingham City University) and Prof. Christian Mair (University of Freiburg). Kuva:  Tanja Säily​
VARIENG Scientific Advisory Board meeting, 21–22 November 2013, with Prof. Antoinette Renouf (Birmingham City University) and Prof. Christian Mair (University of Freiburg). Kuva: Tanja Säily​

 

Takaisin