Takaisin

Mikko Laakso

Mikko Taneli Laakso
9.10.1963, Lohja

Filosofian kandidaatti 1990 ja filosofian lisensiaatti 2000 (yleinen historia), Helsingin yliopisto
Diplôme européen d’etudes medievales 1994 (myöntäjänä eurooppalaisten yliopistojen keskiajan tutkimuksen verkosto FIDEM)
Arkistonhoitotutkinto 1993, Arkistolaitos

Tutkija, Oy Spiritus Historiae Ab 1990- (vuodesta 2000 päätoimisena)
Arkistovirkailija ja arkistonhoitaja, Taideteollinen Korkeakoulu 1992−1995
Tutkija, Helsingin yliopiston sosiologian laitos/väestötieteen tutkimusyksikkö 1995−2000
Sivutoiminen tutkija, Samfundet Folkhälsan 2003−2011

Tutkimusteemat: Suomen talous- ja yhteiskuntahistoria, organisaatioiden historia ja Suomen kirjastolaitoksen historia

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Mikko Laakso, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Mikko Laakson julkaisuja

Tuoreimmat julkaisut:

  • Maahan lämpimään. Suomen viittomakielisten historia. (2005) (yhdessä Eeva Salmin kanssa)
  • Sosialismiin! Sosialidemokraattiset nuoret 1906−2006. (2006) (yhdessä Veijo Åbergin kanssa)
  • Sairaanhoidon ytimessä. Hyks 50 vuotta. (2008) (yhdessä Timo Joutsivuon kanssa)
  • Kansanvalistajasta kansalaisten olohuoneeksi. Helsingin kaupunginkirjasto 1940−2005. (2010)
  • Tahdon asia. Tehy 1982−2012. (2012)
  • Rakentajat maailmalla: vientirakentamisen vuosikymmenet. (2014) (yhdessä Seppo Tammisen kanssa)

Muut keskeiset julkaisut Oy Spiritus Historiae Ab:n verkkosivuilla.

Kuva: Mika Federley.​
Kuva: Mika Federley.​

 

Takaisin