Takaisin

Mervi Helkkula

27.5.1957, Helsinki

Filosofian maisteri 1982, filosofian lisensiaatti 1988 ja filosofian tohtori 2000 (ranskalainen filologia) Helsingin yliopisto

Ranskan kielen professori Helsingin yliopisto 2000-
Tutkimusavustaja Suomen Akatemian tutkimushanke 1985–1987, tutkija 1987–1993 ja romaanisen filologian assistentti 1993–2000, Helsingin yliopisto.

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusalueet: ranskankielisen kirjallisuuden kielitieteellinen tarkastelu, tekstilingvistiikka, stilistiikka, kontrastiivinen kielentutkimus

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Mervi Helkkula, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Lingvistiikan ja kirjallisuustieteen yhdistäjä

Mervi Helkkula on ranskan kielen professori, jonka tutkimuskohteisiin kuuluvat sekä kieli että kirjallisuus. Helkkula on kaikessa tutkimuksessaan ollut kiinnostunut erityisesti teksteistä ja tekstuaalisuudesta. Hänen tutkimuksissaan omaksuma näkökulma on tekstilingvistinen, stilistinen tai pragmaattinen tai kaikkia näitä samanaikaisesti.

Professori Helkkulan julkaisut käsittelevät mm. Marcel Proustin, Gustave Flaubertin ja Jean Echenozin teosten tyylillisiä ja kerronnallisia piirteitä. Tämänhetkisiä tutkimusaiheita ovat kielellinen väkivalta sekä erilaisten kielteisten tunteiden esiintyminen kirjallisissa teksteissä, erityisesti ranskalaisessa nykykirjallisuudessa. Huomio kiinnittyy tekstin ja sen lukijan väliseen interaktioon ja etenkin tekstin lukijassa herättämiin ambivalentteihin tunteisiin.

Opetuksessaankin professori Helkkula pyrkii yhdistämään kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja. On mielenkiintoista, että kielentutkijat pitävät häntä usein kirjallisuudentutkijana ja kirjallisuustieteilijät taas lingvistinä, minkä voi tulkita sekä kielteisesti että myönteisesti. Toisaalta tällainen profiili sopii hyvin ajatukseen filologiasta laaja-alaisena oppiaineena.

Mervi Helkkula toimi romaanisten kielten laitoksen johtajana 2006–2009 ja on ollut humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen vuodesta 2010 alkaen. Lisäksi hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Kuva: Mervi Helkkulan yksityisarkisto.​
Kuva: Mervi Helkkulan yksityisarkisto.​

 

Takaisin