Takaisin

Matti Hirvola

Matti Johannes Hirvola
17.12.1974, Pori

Filosofian maisteri 2004 (yleinen historia), Helsingin yliopisto

Projektipäällikkö (vaikuttajaviestintä) 2015-, SAK
Valtiovarainministeri Antti Rinteen erityisavustaja, SDP:n ministeriryhmän sihteeri 2014–2015, valtiovarainministeriö
Johtava asiantuntija, osakas 2013–2014, Miltton Networks Oy
Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen erityisavustaja 2011–2013, valtiovarainministeriö
Tiedotuspäällikkö 2006–2011, SDP
Koulutus-ja järjestösihteeri 2006, SDP
Pääsihteeri 2004–2005, nuorisoasiain neuvottelukunta, opetusministeriö
Poliittinen tiedottaja 2002–2004, Demarinuoret
SYLn hallitus 2001
HYYn hallitus 2000

Kuva: Matti Hirvola
Tekstit: Tero Juutilainen

Vaikuttajaviestinnän tavoitteena parempi yhteiskunnallinen vuoropuhelu

Matti Hirvolaa huolestuttaa nyky-yhteiskunnassa yksityisen ja julkisen sektorin eriytyminen. Hirvola kaipaa vahvempaa yhteiskunnallista vuoropuhelua, vaikuttajaviestintää eli informaation välittämistä sektorilta toiselle.

– Vaikuttajaviestinnällä pyritään takaamaan se, että päätöksentekijöillä on aina mahdollisimman kattavasti tietoa ymmärtää eri toimijoiden olosuhteet, tavoitteet ja päätösten seuraukset. Samalla elinkeinoelämän toimijoille pyritään valaisemaan poliittisen päätöksenteon prosessia.

Hirvola epäilee vuoropuhelun vähenemisen syynä olevan 1960 ja -70-lukujen jälkeinen epäpolitisoitunut aikakausi, jolloin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon otettiin etäisyyttä. Juuri tuon aikakauden lapset ovat nyt elinkeinoelämässä johtotehtävissä.

– 60-luvun loppupuolella ja 70-luvun alussa syntyneillä ikäluokilla ei ole enää sellaista nuoruuden kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, mitä taas edeltävillä ikäluokilla on ollut. Tämä on johtanut siihen, että meillä on aiempaa vähemmän niitä toimijoita, jotka olisivat olleet mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja ymmärtäisivät poliittisia prosesseja.

Hirvola huomauttaa, että vaikuttajaviestintä, public affairs on kuitenkin vasta lapsenkengissään Suomessa.

– Vuoden 2013 alussa lähdin politiikasta Milttonille kehittämään vaikuttajaviestintää. Perusajatuksena oli auttaa elinkeinoelämän toimijoita saamaan omalle toiminnalleen yhteiskunnallinen ääni. Näin politiikassa käytännössä koko ikänsä työskennelleelle oli hyvin mielenkiintoista nähdä ja oppia ymmärtämään yksityisen sektorin toimintatapoja ja bisneksen tekoa. Vaikuttajaviestintä ei ole vain sen neuvomista, miten asiat saadaan näyttämään hyvältä, vaan myös yhteiskunnallisten win-win -tilanteiden hakemista. Mielestäni tavoitteena pitää aina olla sellaisten ratkaisujen löytäminen, jotka hyödyttävät sekä yhteiskuntaa laajemmin että yrityksen omaa toimintaa.

Kritiikkiä on julkisuudessa ajoittain esitetty siitä, että politiikasta vetäytyvillä pitäisi olla karenssiaika ennen kuin voi samankaltaisissa tehtävissä jatkaa yksityisellä puolella. Hirvola ei ole karenssiaikojen puolella vaan katsoo sujuvan vaihtamisen hyödyttävän molempia osapuolia sekä työntekijää itseään.

– On vain rikkaus, että ihmiset ovat vuoroin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla töissä. Henkilöstä tulee helposti putkiaivo, jos on vain yhdellä sektorilla. Silloin ei enää tiedä, mitä toisella sektorilla oikeasti tapahtuu.

 

Takaisin