Takaisin

Markku Henriksson

Markku Ilmari Henriksson
4.9.1949, Helsinki

Valtiotieteen kandidaatti, maisteri (poliittinen historia) 1973, valtiotieteen lisensiaatti 1985 ja valtiotieteen tohtori 1988, Helsingin yliopisto

Yhdysvaltain tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto, Renvall-instituutti (nyk. maailman kulttuurien laitos) mvs ja vt 1996–1999 ja viran vakinainen haltija 1999–2014
Historian lehtori, Tampereen yliopisto, Historiatieteen laitos 1990–1999
Vs. johtaja, Helsingin yliopisto, Renvall-instituutti, 1990–1992
Ulkoeurooppalaisten maiden historian assistentti, Helsingin yliopisto, Historian tutkimus- ja dokumentaatiolaitos (myöh. Renvall-instituutti) useita jaksoja viransijaisena ja viran varsinaisena haltijana vuosina 1975–1990

Julkaisutoiminta

Kunnianosoitukset
D.Lett., h.c., York University, Toronto, 1995
Valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkki 2004
Western History Associationin kunniajäsenyys 2005 (ensimmäisenä Yhdysvaltain ulkopuolisena)
American Indian History Lifetime Achievement Award 2013 (ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana Pohjois-Amerikan ulkopuolisena)
Helsingin yliopiston ansiomerkki pitkäaikaisesta palvelusta 2013
Helsingin yliopiston mitali 2014
The International Council for Canadian Studies Certificate of Merit, 2014

Teksti: Olli Siitonen

Valtiotieteilijä humanistin kaavussa

Humanistisen tiedekunnan alaisuuteen siirtyneessä Renvall-instituutissa puolet urastaan tehnyt Markku Henriksson opiskeli valtiotieteellisessä tiedekunnassa aina kandista tohtoriksi asti. Hän pyrki saavuttamaan jo opintojensa alkuajoista lähtien mahdollisimman laaja-alaisen perustietämyksen maailmasta.

– Tavoitteenani oli suorittaa appro (perusopinnot) kaikista tiedekunnan alaisista kymmenestä ainekokonaisuudesta. Pääsin lopulta suhteellisen pitkälle, sillä minulta jäi puuttumaan ainoastaan kaksi.

Tiede hahmottuu Henrikssonille yhtenäisenä kokonaisuutena. Luonnontieteet luovat maailmankuvalle perusedellytykset siinä missä kulttuuria tutkivat yhteiskuntatieteet tuovat sisällön. Yhteiskuntatieteilijäksi itsensä kokeva professori ei karsasta humanistiksi leimautumista.

– Opiskeluaikoina vitsailimme, että ainut erottaja humanistisen historiantutkimuksen ja poliittisen historian välillä on Vuorikatu.

Nykyisen Unioninkadun sijaan eri tiedekuntien alaisuudessa olevat historianlaitokset sijaitsivat 1970-luvulla Vuorikadun molemmin puolin.

Topelia. Kuva: Mika Federley.

 

Takaisin