Takaisin

Marjut Vehkanen

Marjut Helena Vehkanen
2.2.1947 Kuopio

Filosofian tohtori 2015 (väitöskirja tarkastetaan 24.10.2015), Helsingin yliopisto (suomen kieli)
Väitöskirja ”Kieliopista kommunikaatioon. Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866–1953”
Filosofian kandidaatti 1973, Tampereen yliopisto (Suomen historia, suomen kieli)
Opintoja Saksassa ja Unkarissa:
Johann Wolfgang Goethe yliopisto, Frankfurt am Main 1971–1973
Eötvös Loránd Tudomany yliopisto, Budapest 1975–1977

Pääsihteeri 2007–2015, CIMO, Suomen kielen ja kulttuurin yksikkö
Aikuisten yliopisto -lehden päätoimittaja 2000–2007
Suunnittelija, projektipäällikkö, koulutuspäällikkö, varajohtaja 1994–2007, Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos (Luxembourg, Euroopan parlamentti 1995, kääntäjien kielikoulutus; E­U­- komission tulkkikoulutukset 1997–1998, 2004–2005; S2-täydennyskoulutukset (20 ov) 1994–2002)
Suomi toisena kielenä, päätoiminen tuntiopettaja 1991–1994, Helsingin yliopiston kielikeskus
Suomen kielen ja kulttuurin Helsingin kesäkurssin johtaja ja opettaja sekä pohjoismaisten opettajien ja virkamiesten kesäkurssin suomi toisena kielenä -opettaja 1990–1996, opetusministeriö
Suomen kielen ja kulttuurin lehtori 1983–1987, Moskovan yliopisto
Opettajana peruskoulussa ja lukiossa Suomessa, 1979–1983
Kansainvälisten asioiden järjestösihteeri 1973–1974, OAJ

Palkinnot ja erityismaininnat:
OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin, 1996
OAJ:n pronssinen ansiomerkki, 1995
Suomi toisena kielenä -opettajat ry., kunniajäsen 2015

Luottamustehtävät:
Ulkomaanlehtoriyhdistys r.y., hallituksen jäsen 1992–1993, puheenjohtaja 1993–1996
Yliopistolehtoriliitto r.y., hallituksen varajäsen 1993–1996
Opettajien Ammattijärjestö OAJ, korkea-asteen neuvoston varajäsen 1993–1996
Suomalais-venäläisen koulun vanhempainneuvoston hallituksen jäsen 1998–2004
Suomalais-venäläisen koulun johtokunnan jäsen 1999–2004
Suomen Lähi-idän instituutin hallituksen varajäsen 2004–2015
IW -naisten hyväntekeväisyysjärjestön presidentti 2013–2015, past president 2015–2016

Kuva: Sasa Tkalcan
Teksti : Marjut Vehkanen (Kaija Hartikainen, toim.)

Marjut Vehkasen julkaisut

Vehkanen, Marjut(toim.) (1994), Sujuvammin suomea, Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen julkaisu 9.

Koitto, Anna-Kaisa – Vehkanen, Marjut (1995), Senaatintorilta Orajärven osuuskaupalle. Ulkomaanlehtori suomalaisen todellisuuden tulkkina. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 49.

Vehkanen, Marjut (toim.)(1996), Suomi toisena/vieraana kielenä. Ajatuksia kielestä, kulttuurista, metodeista. Edita

Kuukka – Muukkonen –Vasama – Vehkanen (1999), Meidän suomi. Suomi toisena kielenä –oppikirja, 2 harjoituskirjaa ja opettajanopas peruskoulun 3. – 6. –luokkia varten. Otava

Höglander-Vehkanen (2001), Finskan – lättare än du tror. Suomi vieraana kielenä alkeisoppikirja pohjoismaisille virkamiehille. Edita.

Vehkanen, Marjut (syksy 2000), Uudistusten vuosikymmen. Suomi toisena ja vieraana kielenä -didaktiikan sekä alan opettajien ammatti-identiteetin kehittymisen vaiheista 1990-luvun pääkaupunkiseudulla. Sivuainetutkielma. Tampereen yliopisto.

VEHKANEN, MARJUT – TIINA LEHMUSVAARA 2009: Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin. Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla. Helsinki: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

LAURANTO, YRJÖ – MARJUT VEHKANEN (toim.) 2011: Päättymätön projekti: näkökulmia suomen kielen opetukseen. Tampere: Nykysuomen seura ry.

LAURANTO, YRJÖ – MARJUT VEHKANEN (toim.) 2014: Päättymätön projekti: puhetta eri S2-foorumeilta. Kakkoskieli 7. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. ISSN 2342-4249 (verkkojulkaisu)

Pesonen-Vehkanen ( kevät 2016), Finskan – lättare än du tror. 6. uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Artikkeleita S2-opetuksesta (suomi toisena kielenä):

Kirjallisuuden opettamisesta suomen kielen opetuksen osana. Teoksessa Suomeksi maailmalla. Helsingin yliopiston Suomen kielen laitoksen Castrenianiumin toimitteita 44. 1993. Toim. Jyrki Kalliokoski ja Kirsti Siitonen.

UKAN:in kielikurssit ja muiden tahojen tarpeet. Teoksessa Kielisillan rakentajat. Katsaus ulkomaanlehtori- ja kielikurssiasiain toimintaan ja toiminnan arviointiin. Edita 1997. Toim. Anna-Maija Raanamo ja Paula Tuomikoski.

A lesser EU language and multilingual comprehension in Europe// Slodzian Monique, Souillot Jacques (ed), Multilingual Comprehension in Europe. Proceedings of the Brussels Seminar 10 – 11 March 1997 under auspices of the European Commission. CRIM-INALCO, Paris 1997.

Remigration from Russia to Finland. Finnish Eu Presidency Conference Language Learning and cross-border cooperation. Conference Report in 8.- 12.9.1999 Lappeenranta, Finland.

Vehkanen, Marjut 2003: Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat ja suomalaisuuden piirteitä oppikirjoista on löydettävissä? Papers from 30 th Finnish Conference of Linguistics. Joensuu, May 15 – 16,2003. Toim. Marja Nenonen.

Mietintöjä:

Aikuiset maahanmuuttajat. Suomi toisena kielenä. Aikuisoppilaitosten suomen kielen opetus ja opettajakoulutus. Opetussuunnitelmasarja 17/1993.Opetushallitus.

Ammattien ja koulutusten luokitus. katsaus eräisiin EU:ssa käytössä oleviin järjestelmiin. Moniste20/1996.Opetushallitus.

Takaisin