Takaisin

Marcus Hjulhammar

Marcus Hjulhammar
3.1.1970, Tukholma

Itämeren meriarkeologian apulaisprofessori 2014-, Helsingin yliopisto
Projektijohtaja 2005–2014, Statens maritima museer
Kulttuuriympäristö-osaston virkamies 2002–2005, Västmanlandin lääninhallitus
Arkeologi 2002, Stockholms länsmuseum
Antikvaari 1999–2002, Kalmar Läns Museum
Jatko-opintoja 1996–2010, Södertörns högskola ja Stockholms universitet
Amanuenssi 1995, Riksantikvarieämbetet
Antikvaari 1994, Stockholms stadsmuseum
Kenttätyön johtaja 1992, Masurian järvialue, Puola

Puheenjohtaja 2012-, Sällskapet Fredrik Henrik af Chapman

Tutkimuskohteet
Esihistorialliset alueet, yhteiskunta ja merenkulku, keksinnöt ja yhteiskunnallinen kehitys, merelliset konfliktit, kaupungistuminen, merelliset tapaamispaikat ja tiedonvälitys

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Marcus Hjulhammarin kotiarkisto
Tekstit: Marcus Hjulhammar (Tomas Sjöblom, toim.)

Kääntänyt Tomas Sjöblom

Vedenalaisia esihistoriallisia maisemia

Toimin 1.1.2014 lähtien Itämeren meriarkeologian apulaisprofessorina. Yksi kiehtovimmista asioista oppiaineessani on, että siinä tutkitaan yli 10 000 vuoden ajalta ihmiskunnan historiaa – baltialaista sisämerta mesoliittiselta ajalta tähän päivään asti. Myös yhteistyö kollegoiden ja lähitieteiden kanssa, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, on osa alan viehätystä. Myös Itämeri tutkimuskohteena on erittäin poikkeuksellinen, muun muassa koska hylkyjä on säilynyt niin paljon. Meriarkeologiaan kuuluu kuitenkin paljon enemmän, esimerkiksi itselleni tärkeät vedenpinnan alle jääneet esihistorialliset maisemat.

Tutkimuksen ohella yhteydet suureen yleisöön ja opiskelijoihin ovat tärkeitä voimavaroja, oikeastaan välttämättömiä työlleni. Ilman opiskelijoita en olisi koskaan voinut kehittyä tutkijana, enkä myöskään olisi saanut niitä uusia näkökulmia, joita olen opiskelijoiden kautta saanut. Lisäksi useat jatko-opiskelijat tekevät kiinnostavaa tutkimusta, jossa on ollut erittäin mielenkiintoista olla osallisena ohjaajana ja kollegana.

Oma tutkimukseni käsittelee useita alueita ja ajanjaksoja. Vuoden 2015 aikana olemme pystyttäneet Helsingin yliopistoon kansainvälisen tutkimushankeen nimeltä ”Lost Inland Landscapes”. Sen lähtökohtana on tutkia Saimaan alueen vedenpinnan alle jääneitä esihistoriallisia asuinpaikkoja ja alueita/maisemia. Tutkin myös uudemman ajan arkeologiaa satama-alueilla. Olen myös kiinnostunut sulkujen ja ojitusyritysten vaikutuksista kauppaan, talouteen ja yhteiskuntaan 1600- ja 1700-luvuilla.

 

Meriarkeologisia tutkimuksia Tukholman Slussenilla. Kuva: Jens Lindström, Sjöhistoriska museet i Sverige.


Lisää Marcus Hjulhammarin tutkimusprojekteista:

Takaisin