Takaisin

Malin Gustavsson

Malin Johanna Christina Gustavsson
31.5.1978 Hammarland, Ahvenanmaa

Filosofian maisteri 2006 (naistutkimus), Helsingin yliopisto
Valtiotieteiden kandidaatti 2008 (valtiotiede), Åbo Akademi

Toimitusjohtaja, perustaja ja omistaja 2008-, Ekvalita Oy
Kurssivastaava 2007–2014, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto
Tasa-arvovastaava 2010–2011, Folkhälsan
Koulujen tasa-arvotyön kehittäjä 2009–2010, Folkhälsan
Projektipäällikkö, 2007–2009, Folkhälsan
Tasa-arvo- ja moninaisuuskonsultti (oma toiminimi), 2006–2008

Osaamisalueet ja palkinnot
Tasa-arvoa ja moninaisuutta edistävien menetelmien kehittäminen
Tasa-arvotyön konkretisointi osaksi arkipäivän työskentelyä
Organisaatioiden johtamisen, strategian ja prosessien kehittäminen

2011 Svenska Kulturfondenin palkinto työstä lasten ja nuorten parissa, 10 000 euroa

Kuva: Johan Karrento
Tekstit: Malin Gustavsson ja Kaija Hartikainen (toim.)

Tasa-arvo ja johtajuus

Tasa-arvo- ja moninaisuuskysymysten asiantuntijana Malin Gustavssonin lähtökohta erilaisten organisaatioiden kanssa työskennellessä on se, että ihmisiä kunnioitetaan yksilöinä organisaatiossa. Luodaan siis ympäristö, jossa ihmiset voivat olla ja työskennellä omina itsenään. Kun ihmiset voivat olla koko panoksellaan mukana, he uskaltavat ideoida enemmän ja heitä on helpompi kannustaa olemaan innovatiivisia.

Sukupuolten välisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on luoda kaikille avoin, osallistavampi ja innostavampi työilmapiiri. Silloin tarvitaan johtaja, joka ottaa vakavasti palkkauksen ja rekrytointiprosessien yhdenmukaisuuden, puuttuu häirintään ja huomioi tasa-arvonäkökulman omassa työssään.

– Kyse on lopulta uskalluksesta kohdata ihmisten tunteita ja viitsimisestä kaivaa esille faktatietoa. Lisäksi luodaan kuva siitä, miltä toiminta todellisuudessa näyttää. Analyysin on myös johdettava konkreettisiin toimenpiteisiin.

Toteutuessaan tällaiset toimenpiteet antavat johdolle mahdollisuuden kantaa vastuunsa ja saattaa aloitettu prosessi loppuun asti. Ensimmäinen askel on Gustavssonin mukaan lisätä tietoa normeista: erityisesti sukupuolia koskevista normeista, mutta myös organisaatiossa vallalla olevista yleisistä normeista.

– Vaatii uskallusta nähdä ja myöntää, miten normit voivat olla esteenä organisaation kehitykselle tai työntekijöiden motivaatiolle ja inspiraatiolle. Lyhyesti sanottuna johtajan tehtävä on luoda edellytykset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle ja käynnistää työ organisaatiossa.

Ruotsissa johtamisen kehittämistyötä on tehty paljon sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Äidinkielensä ja laajan ruotsalaisen verkostonsa ansiosta Gustavssonilla on hyvä käsitys siitä, mitä Ruotsissa on tehty ja mitä ollaan tekemässä. Ruotsista saatavien konkreettisten tasa-arvoisemmasta johtamisesta kertovien esimerkkien hyödyntämisen hän näkee suurena etuna työskennellessään suomalaisten asiakkaidensa kanssa.

– Johtamis- ja organisaatiokulttuuri on kuitenkin Suomessa erilainen verrattuna Ruotsiin, jolloin olemassa olevan tiedon soveltaminen organisaatiokohtaisesti on tärkeää. Samalla sekä yksittäinen asiakas että minä opimme paljon kunkin kohdeorganisaation toimintakulttuurista.

Kuva: Christina Ahlzén​​
Kuva: Christina Ahlzén​​

 

Takaisin