Takaisin

Malin Gustavsson

Malin Johanna Christina Gustavsson
31.5.1978 Hammarland, Ahvenanmaa

Filosofian maisteri 2006 (naistutkimus), Helsingin yliopisto
Valtiotieteiden kandidaatti 2008 (valtiotiede), Åbo Akademi

Toimitusjohtaja, perustaja ja omistaja 2008-, Ekvalita Oy
Kurssivastaava 2007–2014, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto
Tasa-arvovastaava 2010–2011, Folkhälsan
Koulujen tasa-arvotyön kehittäjä 2009–2010, Folkhälsan
Projektipäällikkö, 2007–2009, Folkhälsan
Tasa-arvo- ja moninaisuuskonsultti (oma toiminimi), 2006–2008

Osaamisalueet ja palkinnot
Tasa-arvoa ja moninaisuutta edistävien menetelmien kehittäminen
Tasa-arvotyön konkretisointi osaksi arkipäivän työskentelyä
Organisaatioiden johtamisen, strategian ja prosessien kehittäminen

2011 Svenska Kulturfondenin palkinto työstä lasten ja nuorten parissa, 10 000 euroa

Kuva: Johan Karrento
Tekstit: Malin Gustavsson ja Kaija Hartikainen (toim.)

Tärkeimmät hankkeet ja julkaisut

Malin Gustavssonin asiantuntijuus on ollut keskeisessä osassa useissa hankkeissa ja projekteissa.

Urat-sivusto toimii aktiivisena tietopankkina tasa-arvoisempien uramahdollisuuksien kehittämiseksi, perustuu vuosina 2013–2015 toteutettuun Naisurat-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli lisätä sukupuolten tasa-arvoa työpaikoilla, kehittää urapolkuja, parantaa työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksia sekä tutkia työpaikoilla esiintyviä sukupuolistereotypioita.

Projektissa tehtiin tutkimus- ja kehittämistyötä kahdeksan eri organisaation kanssa. Gustavssonin päävastuu oli erityisesti organisaatioissa tehtävä kehittämistyö sekä hankkeen tutkimusseminaarien suunnittelu. Kehittämistyö sisälsi mm. yhteisiä seminaareja, työpajoja, organisaatioiden yksilöllistä ohjaamista sekä kannustamista muutosprosesseissa. Gustavssonin mielestä oli erittäin kiinnostavaa olla mukana isossa kolmen toimijan yhteishankkeessa, joka oli osa Suomen hallituksen Samapalkkaisuus-ohjelmaa. Hankkeen päätyttyä työ jatkuu pienemmällä ryhmällä organisaatioiden kehittämisen parissa erityisesti organisaatioiden omista lähtökohdista.

Urat-sivusto löytyy myös Facebookista, jonne kootaan ajankohtaisia uutisia ja artikkeleita tasa-arvoisempien uramahdollisuuksien kehittämiseen liittyen.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) ja sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön tilaama ja rahoittama tasa-arvokasvatuksen opiskelumateriaali vuodelta 2011 on myös käytettävissä verkossa suomeksi ja ruotsiksi. Gustavsson halusi tuottaa opiskelumateriaalina olevien tekstien tueksi myös muuta materiaalia. Verkkosivuilta löytyykin 52 videohaastattelua, joissa tasa-arvokentän ja oppilaitosten toimijat kertovat omista kokemuksistaan. Lisäksi työskentelyä helpottaa se, että tasa-arvotyön tueksi sivustolta löytyy konkreettinen työskentelysuunnitelma.

Tasa-arvolaki uudistui vuoden 2015 alussa, ja tasa-arvosuunnittelun velvoite ulottuu jatkossa myös peruskouluihin. Gustavsson on päivittänyt koulutusmateriaalia vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä sekä lisännyt sivustolle uusia ajankohtaisia linkkejä tukemaan tasa-arvotyön edistämistä myös peruskoulutuksessa.

Lisää julkaisuja

Kuva: Malin Gustavsson​
Kuva: Malin Gustavsson​

 

Takaisin