Takaisin

Malin Gustavsson

Malin Johanna Christina Gustavsson
31.5.1978 Hammarland, Ahvenanmaa

Filosofian maisteri 2006 (naistutkimus), Helsingin yliopisto
Valtiotieteiden kandidaatti 2008 (valtiotiede), Åbo Akademi

Toimitusjohtaja, perustaja ja omistaja 2008-, Ekvalita Oy
Kurssivastaava 2007–2014, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto
Tasa-arvovastaava 2010–2011, Folkhälsan
Koulujen tasa-arvotyön kehittäjä 2009–2010, Folkhälsan
Projektipäällikkö, 2007–2009, Folkhälsan
Tasa-arvo- ja moninaisuuskonsultti (oma toiminimi), 2006–2008

Osaamisalueet ja palkinnot
Tasa-arvoa ja moninaisuutta edistävien menetelmien kehittäminen
Tasa-arvotyön konkretisointi osaksi arkipäivän työskentelyä
Organisaatioiden johtamisen, strategian ja prosessien kehittäminen

2011 Svenska Kulturfondenin palkinto työstä lasten ja nuorten parissa, 10 000 euroa

Kuva: Johan Karrento
Tekstit: Malin Gustavsson ja Kaija Hartikainen (toim.)

Suomi ottaa suuren askelen eteenpäin vuonna 2015

Tasa-arvolaki uudistui vuoden alussa. Siinä huomioidaan aiempaa paremmin mm. transihmisten oikeuksia puuttumalla sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvään syrjintään. Tämä tehostaa huomattavasti aiemmin heikossa asemassa olleiden ihmisten syrjintäsuojaa. Vuoden alusta uudistui myös Yhdenvertaisuuslaki, joka takaa syrjintäsuojan muiden syiden kuin sukupuolen perusteella. Uusi lainsäädäntö avaa mahdollisuuksia kehittää työyhteisöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua aiempaa konkreettisempaan suuntaan. Muutos on historiallinen ja avaa ovia paremman ja kaikille ihmisille turvallisemman maailman luomiseen.

Malin Gustavsson on Suomessa edelläkävijänä kehittänyt normikriittistä työskentelytapaa, jolla sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen voidaan nostaa uudelle tasolle.

– Asettamalla normit keskiöön on mahdollista käsitellä uudella tavalla sekä valtaa että etuoikeuksia ja nähdä, miten eri syrjintäperusteet vaikuttavat toisiinsa. Tätä kautta voi päästä lähelle kokonaisvaltaista näkemystä syrjinnän lähtökohdista ja löytää ratkaisuja epätasa-arvon haasteisiin.

Gustavssonia kiehtoo innovatiivisten menetelmien kehittämisen jatkaminen, jotta päästäisiin todella käsiksi haasteisiin yhdessä asiakkaiden kanssa.

– Ongelmien tunnistaminen ja niiden ymmärtäminen on lähtökohta organisaation kehittämisessä ja haasteiden ratkaisemisessa. Suomessa tarvitaan nykyistä enemmän rohkeutta ja luottamusta siihen, että oikeudenmukainen toimintatapa edistää organisaatioiden toimintaa.

Kuva: Kerstin Kraus​
Kuva: Kerstin Kraus​

 

Takaisin