Takaisin

Laura-Maija Hero

Laura-Maija Hero
1.12.1970, Helsinki

Filosofian maisteri 1996, Helsingin yliopisto (estetiikka)
Tohtoriopiskelija 2015–Turun yliopisto (kasvatustiede)
Uranvaihto-opintoja 2008–2009 (opettajan pedagogiset opinnot, taidekasvatus)

Lehtori (kulttuurituotanto) ja innovaatio-valmentaja 2009–, Metropolia ammattikorkeakoulu
Markkinointipäällikkö 1997–2008 (visuaaliset mobiilipalvelut, älypuhelimet, kampanjat, brändin johtaminen), Nokia Oyj
Näyttelysihteeri, Suomen taiteilijaseura, Maalariliitto ja Taidehalli sekä opettaja 1996–1997
Taideteollinen korkeakoulu, Aalto yliopisto

Palkinnot:
Thesis - opinnäytetyökilpailu (paras ohjaaja 2011 ja 2012)
Helsingin yrittäjien opinnäytetyöpalkinto (paras ohjaaja 2013 ja 2014)
Nokia Achievement Award (kokopitkät elokuvat kännyköihin -innovaatio ja tuotteistaminen)

Kuva: Laura-Maija Hero
Teksti: Laura-Maija Hero (Kaija Hartikainen, toim.)

Esityksiä tieteellisissä konferensseissa sekä julkaisut

Konferenssiesitykset:

NOFA 2015 (28.5.2015): Variables of innovation competence

WORK 2015 (21.8.2015): Innovation competence - Learning at work

FinED 2015 (10.6.2015): Innovation competence ontology - Systematic review a as a method

Kaikki julkaisut:

Ylikoski, Teemu; Oksanen-Ylikoski, Elina; Hero, Laura-Maija 2015: Educational Organizations as Co-Developers in the Helsinki Region. In Orchestrating Regional Innovation Ecosystems (eds. Lappalainen, Pia; Markkula, Markku; Kune, Hank. Printed book ISBN 978-952-60-3701-1; Electronic book ISBN 978-952-60-3702-8

Hero, Laura-Maija 2014: Innovaatiodidaktiikan käsikirja. Opas moniasteisia innovaatioprosesseja fasilitoivalle. Monimediajulkaisu - Kumuloituva kirja. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-48-3

Hero, Laura-Maija 2014: Moniasteinen innovaatio. Uusia mahdollisuuksia nuorten työllisyyden kiihdyttämiseen. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-47-6

Hero, Laura-Maija 2014: Työttömät nuoret yritysten innovaatiotalkoisiin. UAS Journal 2/2014.

Hero, Laura-Maija 2014: Monialaisen ja moniasteisen innovaatiotoiminnan konsepti ja verkosto. ISBN 978-952-6690-19-3 .TeiniMINNO esiselvitys. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hero, Laura-Maija 2013: Nuorennusleikkaus. Käyttäjäkeskeinen kehittämisprosessi nuorten kanssa. ISBN 978-952-5797-98-5 Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Hero, Laura-Maija 2012: Tulevaisuusajattelun pedagogiikkaa korkeakouluihin — proaktiivisia asiantuntijoita kentälle. Teoksessa Monta polkua osaajaksi. Toim. Leila Lintula, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA.

Hero, Laura-Maija 2012: Kulttuuri kokeilee. Ennakoinnin menetelmien arviointi., Tuottaja2020 julkaisuja, Metropolia AMK.

Hero, Laura-Maija 2012: Kollektiivinen kulttuuri. Wiki avoimen projektihallinnon välineenä., Tuottaja2020 -julkaisuja, Metropolia AMK.

Hero, Laura-Maija & Halonen, Katri 2011 (ed.): CULTURAL MANAGER 2020. Visions of Future., Tuottaja2020 julkaisuja. Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala.

Hero, Laura-Maija 2011: Futures´ Thinking as a Pedagogical Challenge. In Cultural Manager 2020. Visions of Future. Hero & Halonen 2011 (ed.). Tuottaja2020 julkaisuja.

Hero, Laura-Maija 2011:Kulttuuri kipinöi. Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena. Tuottaja2020 julkaisuja.

Hero, Laura-Maija 2011: Tulevaisuusajattelu on tuottajakoulutuksen haaste ja mahdollisuus. Takulehti 4/2011.

Hero, Laura-Maija 2009: Kuvataideopettajien maisteriohjelma verkko-opetuksena. Virt@a kehittämässä. KEHITTÄMISHANKE 2008-2009 Haaga-Helia AMK.

Hero, Maija 1996: Käytännön ympäristöestetiikka. Teoksessa von Bonsdorff, Pauline (toim.) Ympäristöestetiikan polkuja. 20--28. Jyväskylä: Gummerus.

Hero, Laura-Maija 1996: Tapauksesta tapauksiin. Käytännön ympäristöestetiikan fenomenologisfilosofiset perusteet. Pro Gradu/ Estetiikka.

Juhannussalko rakennetaan ja kaadetaan yhdessä. Toisilleen vieraat ihmiset tulevat tutuiksi yhteistoiminnan avulla. Kuva: Laura-Maija Hero

 

Takaisin