Takaisin

Kirsti Salmi-Niklander

20.5.1957, Joensuu

Filosofian kandidaatti 1988, filosofian lisensiaatti 1991 ja filosofian tohtori 2004 (folkloristiikka), Helsingin yliopisto

Yliopistonlehtori, folkloristiikka, Helsingin yliopisto 2015 -
Akatemiatutkija 2011–2016
Folkloristiikan dosentti, Helsingin yliopisto 2008-
Suomen Akatemian tutkijatohtori 2005–2009
Folkloristiikan assistentti, Helsingin yliopisto 1989–2003
Arkistoavustaja, Kansan Arkisto 1987
Tp. tutkija, Työväenperinne ry. 1985–87

Tutkimusteemat: Suullisen ja kirjallisen ilmaisun vuorovaikutus, käsinkirjoitetut lehdet, muistitietotutkimus, työväenkulttuuri, siirtolaiskulttuuri

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkinnot ja erityissaavutukset:
Työväentutkimuspalkinto 2006

Kuva: Mika Federley
Teksti: Kirsti Salmi-Niklander (Tiia Niemelä, toim.)

Työläisyhteisöjä, muistitietoa ja kirjahistoriaa

Tieteelliset verkostot ovat olleet minulle hyvin tärkeitä tutkijanuran eri vaiheissa. Kuuluin Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran hallitukseen vuosina 1993–1999. Noiden vuosien suuri hanke oli tutkijasymposiumi ”Kriisi, kaaos vai haaste?”, joka järjestettiin Karkkilassa elokuussa 1995. Idea lähti liikkeelle Karkkilan talouskriisistä 1990-luvun alussa.

Muistitietotutkijoiden verkosto FOHN (Finnish Oral History Network) muodostui minulle väitöksen jälkeen tärkeäksi yhteisöksi. Koordinoin FOHN-symposiumeja vuosina 2006 ja 2008, ja olen osallistunut niihin joka vuosi. Samoina vuosina syntyi myös kirjallistumisen ja 1800-luvun itseoppineiden kirjoittajien tutkijoiden verkosto, joka laajeni kansainväliseksi. Lea Laitisen, Anna Kuisminin ja Taru Nordlundin johtamat hankkeet ovat tuottaneet monia konferensseja ja julkaisuja. Kolmas tärkeä ryhmä on ollut kasvatushistorian tutkijoiden verkosto, jonka piirissä perustettiin virkeä monitieteinen julkaisu Kasvatus & Aika. Kuuluin toimituskuntaan vuosina 2007–12 ja toimitin muun muassa teemanumerot kirjoittamisen historiasta, lapsuuden historiasta sekä uskonnon ja kasvatuksen suhteista.

Australialainen professori Paula Hamilton (keskellä) piti kutsuesitelmän FOHN- symposiumissa marraskuun lopussa 2012 ja pääsi kokemaan elämänsä ensimmäisen lumimyrskyn. Oppaina suomalaiset muistitietotutkijat Anne Heimo (vas.) ja Kirsti Salmi-Niklander (oik.). Kuva: Daniela Koleva

Kesällä 2000 osallistuin ensimmäisen kerran kirjahistorian kansainvälisen järjestön SHARP:in (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) konferenssiin Mainzissa. Silloin sain selitellä omaa rooliani folkloristina, joka on kiinnostunut kirjahistoriasta. Vuonna 2010 olin järjestämässä SHARP:in vuosikonferenssia Helsingissä, teemanaan ”Book Culture from Below”. Olen nyt SHARP:in Suomen yhdyshenkilö ja olen kuulunut DeLong-kirjapalkinnon raatiin vuodesta 2014 lähtien. Suomen Kirjahistoriallisen Seurassa toimin sihteerinä vuodet 2011–14 ja puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Seura on toteuttanut muun muassa muistitietokeruun ”Elämää lukijana” yhteistyössä SKS:n Kirjallisuusarkiston kanssa 2014.

Takaisin