Takaisin

Kirsi Saarikangas

Kirsi Anneli Saarikangas
9.3.1960 Helsinki

Filosofian kandidaatti 1987 ja filosofian tohtori 1993 (taidehistoria), Helsingin yliopisto

Taidehistorian professori, Helsingin yliopisto 2010–
Nature in Arts, Culture, and History -tutkimusprojektin (SA 2014–2018) johtaja
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelman johtaja 2014–

Humanistisen tiedekunnan varadekaani (opetus) 2010–2013
Naistutkimuksen valtakunnallisen tohtoriohjelman johtaja 2007–2011
Naistutkimuksen professori (ma.) 1994–1995 ja 2003–2009
Kristiina-instituutin johtaja 2003–2009
Suomen Akatemian vanhempi tutkija 2001–2003

Tutkimusteemat
Sukupuoli ja tila, lähiöt ja moderni arkkitehtuuri, kaupunkiluonto sekä asukkaiden, rakennetun ja luonnonympäristön suhde

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkinnot ja erityissaavutukset
Opettajien Akatemian jäsen 2015–
Valtion tiedonjulkistamispalkinto 2006 (Suomen kulttuurihistoria 1–5 toimituskunta)
Väitöskirjapalkinto, Suomen Tiedeakatemia 1994

Kuva: Veikko Somerpuro
Tekstit: Kirsi Saarikangas ja Suvi Uotinen

Tieteenalojen välillä ja rajapinnoilla

Tohtoriohjelmien johtajat Tuija Pulkkinen (vas.), Heta Pyrhönen, Kirsi Saarikangas ja Jan-Ola Östman. Kuva: Mika Federley.

Olen aina liikkunut tutkimuksissani tieteenalojen välillä ja rajapinnoilla. Väitöskirjassani Model Houses for Model Families tarkastelin rintamiestalojen suunnitteluun ja tilajärjestykseen sisältyviä käsityksiä hyvästä perheasunnosta ja oletetuista asukkaista yhdistäen arkkitehtuurihistoriaan sukupuolen ja tilan analyysin teorioita. Minulla oli ilo ja onni tehdä väitöskirjani osana tutkimusryhmiä, joita johti toinen väitöstyöni ohjaaja Riitta Nikula.

Asunnon tilajärjestelystä olen siirtynyt tarkastelemaan tilan ja asukkaiden suhdetta, kodin merkityksiä, elettyä, moniaistista lähiötilaa ja luontoa kaupungissa. Väittelemisen jälkeen, 1990-luvun puolivälissä työskentelin tutkijana myös pohjoismaisessa 1900-luvun arkkitehtuuria ja muotoilua tarkastelevassa projektissa. Tämän jälkeen olen johtanut useita monitieteisiä tutkimusryhmiä ja nauttinut niissä yhdessä tekemisestä, oivalluksista ja kollektiivisesta luovuudesta. Tutkimuksen tekeminen osana monitieteistä ryhmää on jännittävää, haastavaa ja palkitsevaa, kun ryhmän jäsenten osaaminen täydentää toisiaan – ja myös haastaa omat käsitykset ja oletukset.

Sukupuolen ja tilan suhteen pohtiminen vei minut väittelemiseni jälkeen moneksi vuodeksi taidehistoriasta Kristiina-instituutin monitieteiseen opetus- ja tutkimusyhteisöön. Omien tutkimusteni lisäksi olen paneutunut erityisesti monitieteiseen opettamiseen ja jatkokoulutukseen. Olin käynnistämässä naistutkimuksen ensimmäistä valtakunnallista Sukupuolijärjestelmä-tohtoriohjelmaa (1995–1998), sittemmin Naistutkimuksen valtakunnallista tohtoriohjelmaa.

Tällä hetkellä saan toimia Helsingin yliopiston Historian ja kulttuuriperinnön monitieteisen tohtoriohjelman johtajana. Toimintaan kuuluu esimerkiksi Väitöskirjat käyntiin -työpaja ja kesäkoulu. SKS:n kanssa olemme järjestäneet seminaarin tieteellisestä kirjoittamisesta, ja parhaillaan on työn alla Ateneumin kanssa Tohtorit kulttuurialan työntekijöinä -tapahtuma.

Kirsi Saarikangas museonjohtajien keskellä taidehistorian Museoiden uudet tuulet -alumni-illassa 3.6.2015 taidehistorian opintosalissa. Kuvassa vasemmalta Tiina Merisalo (Helsingin kaupunginmuseo), Kai Kartio (Amos Andersonin taidemuseo), Kirsi Saarikangas ja Maija Tanninen-Mattila (HAM, Helsingin kaupungin taidemuseo).

Tutkimusprojekteja

Representing and sensing nature, landscape and gender / Luonnon, maiseman ja sukupuolen esittäminen ja aistiminen (SA 2007–2011)

Social production of Space / Sosiaalisesti tuotettu tila (SA 2000–2002)

(En)Gendering Power and the Agency / Sukupuolittava valta ja toimijuus (SA & Emil Aaltosen säätiö 1996–1999)

Väitöskirjatutkijana Riitta Nikulan johtamissa SA-projekteissa Nainen, taide historia (1987–1990) ja Arjen taidehistoria (1991–1993)

Tutkijana Jørgen Sestoftin johtamassa NOS-H-projektissa Arkitektur och design inom Norden efter 1900 (1995–1996)

Toimintaa tiedejärjestöissä

AIOFE, Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe, president 2006–2009

At Gender hallituksen jäsen 2009–2011

Hilma-verkoston puheenjohtaja 2004–2009

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsen 2013–2016

Kohti AtGenderia. Women’s World, Madrid 3.7.2008. Vasemmalta Berte Waaldjik (Athena), Kirsi Saarikangas (Aoife) ja Susana Elisa Pavlou (Wise). Kuva: Aino-Maija Hiltunen

 

Takaisin