Takaisin

Kimmo Svinhufvud

18.4.1971, Lappeenranta

Filosofian maisteri 2004 ja filosofian tohtori 2013 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Tutkijatohtori 1.4.2015-, professori Lorenza Mondadan johtamassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa FiDiPro-hankkeessa: "Multimodality: Reconsidering language and action through embodiment"
Äidinkielen yliopisto-opettaja, Helsingin yliopiston Kielikeskus 2010–
Assistentti 2005–2010 ja lehtori 2004–2005, Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaine
Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsen 2013-

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkinnot:
Vuoden tieteentekijä 2014, Tieteentekijöiden liitto

Kuva: Veikko Somerpuro
Tekstit: Riitta-Ilona Hurmerinta

Puhe, keho ja kirjoittaminen

Kimmo Svinhufvudille tutkimuksen tekeminen on tärkeä vastapaino opetustyölle. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi aiheella ”Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena – Keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta". Väitöskirjassaan Svinhufvud tarkasteli miten gradun tekemiseen liittyvät vuorovaikutustilanteet, kuten ohjaustapaamiset ja seminaarityöskentely, rakentuvat ja miten niiden työmuotoja voisi pedagogisesti kehittää.

– Olen hakenut rahoitusta post doc -tutkimuksen tekemiselle. Nykyisen opetustyöni yhteydessä on välillä vaikea löytää tutkimusaikaa. Toivottavasti voin jatkossakin yhdistää tutkimusta osaksi opetusta.

Myös uusi tutkimusaihe liittyy yliopisto-opiskelijoiden tukemiseen. Svinhufvud haluaa tarkastella opiskelijoiden ja opintopsykologien välistä vuorovaikutusta yksilövastaanotoilla.

– Opintopsykologin vastaanotolla tarkastellaan osittain samanlaisia kysymyksiä kuin graduohjauksessa, mutta näkökulma ja menetelmät ovat välillä erilaisia. Opintopsykologikeskusteluja tarkastelemalla on mahdollista hahmottaa yleisiä akateemisia ohjauskäytäntöjä sekä toisaalta pohtia, voisiko opintopsykologityöstä siirtää jotain varsinaiseen gradunohjaukseen.

Opintopsykologin vastaanotto on Svinhufvudin mukaan kuitenkin erityisen kiinnostava myös kirjoittamisen näkökulmasta, sillä tällaisessa ohjaustilanteessa kirjoittamisella on monenlaisia rooleja. Osallistujat tekevät muistiinpanoja keskustelusta, tarkastelevat erilaisia kotitehtäviä ja viittaavat puheessaan monenlaisiin teksteihin ja dokumentteihin. Svinhufvud haluaa tutkia, miten vuorovaikutustilanteessa puhe, kehollinen toiminta ja kirjoittamiseen käytettävät välineet linkittyvät toisiinsa.

– Tutkimustyö viehättää, vaikka en saisi siihen rahoitusta. Sitten pitää vaan löytää aikaa tutkimukselle työajan ja vapaa-ajan välimaastosta.

Haastattelun jälkeen Kimmo Svinhufvud sai positiivisen tutkimusrahoituspäätöksen. Hän aloittaa 1.4.2015 tutkijatohtorina professori Lorenza Mondadan johtamassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa FiDiPro-hankkeessa Multimodality: Reconsidering language and action through embodiment.

Helsingin yliopistossa järjestetään valtakunnallinen Kirjoittamisen tutkimuksen päivät -symposium 5.-6.2.2015. Kimmo Svinhufvud on mukana ensimmäistä kertaa järjestettävän symposiumin järjestelytoimikunnassa. Kahden päivän aikana on tarjolla 30 esitelmää, jotka ovat aiheiltaan monitieteisiä, -menetelmällisiä ja -näkökulmaisia. Osallistujia on tulossa lähemmäs sata eri puolilta Suomea.

Kimmo Svinhufvudin väitöskirja Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena: Keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta” on luettavissa elektronisena julkaisuna E-thesis-palvelussa.

Kuva: Veikko Somerpuro.​
Kuva: Veikko Somerpuro.​

 

Takaisin