Takaisin

Karl Ferdinand Ignatius

Karl Emil Ferdinand Ignatius
27.10.1837, Pori – 11.9.1909 Helsinki

Filosofian kandidaatti (historia), maisteri 1860, lisensiaatti 1862, tohtori 1864, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Johtajan avustaja 1865–1868, johtaja 1868–1875, tirehtori 1875–1885, Tilastollinen päätoimisto (–1870 Väliaikainen tilastovirasto, –1884 Tilastollinen toimisto)
Pohjoismaiden historian ja Suomen tilastotieteen dosentti 1865, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Senaattori, kamaritoimituskunnan päällikkö 1885–1900, 1905–1908
Porvarissäädyn valtiopäiväedustaja 1877–1878, 1882, 1885, 1904–1905
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 1875–1878, 1903–1905

Suomen Maantieteellisen seuran perustajajäsen 1888, puheenjohtaja 1888–1889, kunniajäsen 1907
Suomen tiedeseuran jäsen 1879
Suomen muinaismuistoyhdistyksen puheenjohtaja 1877–1885
Suomen historiallisen seuran perustajajäsen 1875, puheenjohtaja 1877–1878, 1884–1885, 1900–1901

Kunnianosoitukset
Italian Kruunu-r. ups. 1884.
P. Vladimirin R 4 1883, R 3 1887
P. Annan R 2 1880, R 1 1897
P. Stanislauksen R 2 1876, R1 1892

Kuva: Museovirasto / Daniel Nyblin
Tekstit: Tomas Sjöblom

Karl Ferdinand Ignatiuksen kirjallinen tuotanto

Ote K. F. Ignatiuksen kirjallisesta tuotannosta, josta osa on vapaasti saatavilla verkossa:

 

Näiden lisäksi lukuisia artikkeleita eri aikakaus- ja sanomalehdissä, muistopuheita sekä tilastollisen viraston julkaisuja.

Takaisin