Takaisin

Juhani Lindholm

Antti Juhani Lindholm
16.3.1951, Helsinki

Humanististen tieteiden kandidaatti 1981, Helsingin yliopisto

Vapaa suomentaja, freelance-toimittaja
Eino Leinon Seuran puheenjohtaja 2008-
Lahden kansainvälinen kirjailijakokous ry:n varapuheenjohtaja 2009-
Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen (LIWRE) tapahtumajohtaja
Kirjastoapurahalautakunnan jäsen 2000–2011
Valtion kirjallisuustoimikunnan jäsen 2013­–2014, varapuheenjohtaja 2015-
Opetustehtäviä Helsingin yliopistossa, Taideteollisessa korkeakoulussa ja kääntäjien mestarikursseilla

Palkintoja ja tunnustuksia
Otavan juhlavuoden kääntäjäpalkinto 1990
Yleisradion Kääntäjäkarhu-palkinto 2007
J.A. Hollon palkinto 2009
Kirjallisuuden valtionpalkinto 2009
Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke 2013
Mikael Agricola -palkinto 2015
Pro Finlandia -mitali 2015

Kuva: Juhani Lindholmin kotiarkisto
Tekstit: Juhani Lindholm, Tero Juutilainen (toim.)

Kaikki on käännöstä

Kun kääntämistä tarkastellaan omana taiteenlajinaan, unohtuu helposti, että se on loppujen lopuksi vain osa prosessia, jossa tajunnan sisältöjä siirretään. Jo pelkän ajattelun voi nähdä kääntämisenä – siinähän havainnoista, tunteista, arvostuksista, muistoista jne. muodostetaan jatkumoita ja hahmoja, joille on mahdollista antaa erilaisten välineiden avulla kielellisiä, kuvallisia, musiikillisia ym. ilmiasuja. Niitä tulkitaan, siis käännetään, jo ennen kuin ne ovat saaneet aineellisen muodon.

Muotoaminen onkin sitten seuraava kääntämistehtävä. Esimerkiksi kirjailija tuottaa tekstin, jota hän usein joutuu moneen kertaan muokkaamaan saadakseen sen vastaamaan ajattelemaansa hahmoa – tässä käännöstyössä apuna käytetään ulkopuolisiakin tahoja, tavallisimmin kustannustoimittajia.

Kun kirja sitten on valmis, se lähtee – jos on lähteäkseen – jälleen käännettäväksi kahdellekin taholle. Lukija lukee tekstin ja tekee siitä oman tulkintansa, mikä voidaan nähdä kääntämisenä sekin. Toisaalta teksti voidaan kääntää vieraalle kielelle, jolloin vasta kuvaan astuu varsinainen kääntämisen ammattilainen ja siirrytään vaiheeseen, jossa koko koodi puretaan ja kootaan uudelleen toisen järjestelmän puitteisiin. Siinä tiivistyy kääntämisen kova ydin.

Juhani Lindholmin kotiarkisto.​
Juhani Lindholmin kotiarkisto.​

 

Takaisin